Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Radionice za žene Romkinje o temi “Trgovina ljudima”

altTokom mjeseci aktobra i novembra u Visokom će biti održane tri radionice za žene Romkinje o temi „Prevencija u borbi protiv trgovine ljudima, podizanje svijesti o opasnostima trgovine ljudima. Projekat i radionice će provoditi  UG ORI „Budi mi prijatelj“ Visoko uz finansijsku pomoć CARE international.

Selma Hadžihalilović je aktivistica za ženska ljudska prava koja  u saradnji sa ženskim romskim organizacijama pruža podršku kroz učestvovanje u njihovim interaktivnim radionicama o prevenciji trgovine ljudima.

„Jako je važno raditi na ovoj temi koja je jako aktuelna u BiH, pogotovo sa činjenicom da su bh državljani danas predmet trgovine ljudima u zemlje trećeg svijeta, ali je evidentan i problem unutrašnje trgovine ljudima. Rad sa romskom populacijom na ovu temu je izuzetno važan, jer je romska populacija u potpunosti zapostavljena kada se rade aktivnosti vezane za unapređenje kvaliteta u društvu, a da ne govorimo da su Romi jedan dugi niz godina bili potpuno gurnuti u stranu, nisu imali prilika da nauče ono što se dešava u društvu u smislu da prepoznaju određene pojave koje su krivična djela, da nauče kako da reaguju i samim tim poboljšaju svoj život“ – ističe Hadžihalilović.

Posebno ugrožena kategorija su žene, koje su diskriminirane u više oblasti jer većina njih nije uspjela da završi škole i danas su vrlo često predmetom manipulacije.

„ Ovakvim radionicama mi njih pokušavamo osnažiti  i da one svoja stečena znanja prenose i na svoju djecu, bližu rodbinu, prijateljice. Osnovno je da one porepoznaju ovu pojavu i adekvatno reaguju. Ovo je aktivnost u kojoj trebaju biti uključeni svi segmenti društva, ne samo mala udruženja poput „Budi mi prijatelj“ koji zaista zaslužuju svaku pohvalu na hrabrosti i inicijativi, ali se očekuje učešće i ostalih predstavnika društva poput općina, centara za socijalni rad, škola, političkih subjekata i drugih.“- istakla je Hadžihalilović.

Kako istče Melina Halilović, predsjednica ORI „Budi mi prijatelj“ donator na ovom projektu od tri radionice je CARE International koji su sa ovim udruženjem već imali više uspješno provedenih projekata.

„U tri radionice će učestvovati različite žene kojima želimo pružiti kvalitetne informacije o načinima vrebovanja. Ja se nadam da će ovaj projekat izazvati zainteresovanost kod naših žena i da će one aktivno sudjelovati.“ – istakla je Melina Halilović.