Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Još sedam preduzeća u Visokom čeka na privatizaciju

altOd 1999.g. do 2007.g. u Registru preduzeća  Agencije za privatizaciju ZDK nalazilo se 26 preduzeća od kojih su dva odlukama Vlade FBIH (KTK i Vispak) prešla u nadležnost Agencije za privatizaciju u FBIH. Preostalo je da se privatizira još sedam preduzeća: Velepromet – maloprodaja dd Visoko, RTV Visoko, Aerodrom Visoko, Visokogas, Visočica, Gradska groblja i Veterinarska stanica Visoko.

Posebno zanimljiva je prodaja RK Vema  koja se nalazi u vlasništvu  preduzeća Velepromet maloprodaja dd Visoko.  Prodaja ovog poslovnog objekta je nakon dugotrajnog sudskog postupka, te odustanka i prvorangiranog i drugorangiranog  ponuđača, proglašena je neuspješnom. Prema informacijama iz ovog preduzeća, ponovno pokretanje aktivnosti na prodaji RK Vema zasad nije izvodljivo iz sljedećih razloga:

– RK Vema, zajedno sa dijelom druge imovine, zabilježena je od strane Porezne uprave radi  neizmirenih  poreskih obaveza.

– Preduzeće je uputilo molbu  Federalnom ministarastvu finansija, u kojoj se traži određeno korigovanje obaveza, te skidanje zabilježbe, što bi im omogućilo  nastavak male privatizacije.

Preduzeće  Velepromet maloprodaja je nastavilo prodaju objekata u maloj privatizaciji (čiji je rok 11.12.2010.g.) kako bi ostvarenim sredstvima izmirili bar dio zaostalih obaveza, prema važećim propisima. Po okončanju male privatizacije i izjašnjenju preduzeća pristupit će se korekciji Početnog bilansa stanja i Programa privatizacije, a potom i privatizaciji većinskog kapitala preduzeća metodom tendera.

Što se tiče JP RTV Visoko, čeka se izjašnjavanje osnivača, Općine Visoko, a  nakon što preduzeće pripremi korigovani Početni bilans stanja i Prospekt tendera pristupit će se prodaji preduzeća u cjelini.

U slučaju eventualne privatizacije preduzeća Aerodrom Visoko, još nije usvojen Početni bilans stanja i Program privatizacije, a nije obavljena ni preregistracija preduzeća. Za Aerodrom kao i za  Visočicu, Veterinarsku stanicu  i Gradska groblja se  čeka Odluka o metodama i nadležnoj agenciji  za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prijevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću i industrije naoružanja, vojne opreme, veterinarske djelatnosti, komunalnih djelatnosti, nakon čijeg usvajanja od strane Vlade FBiH će se pristupiti konkretnoj pripremi preduzeća za privatizaciju.