Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba


Za visoko.co.ba piše Goran Čakić: Nepoznati toponomastički nazivi nekih lokaliteta i veza sa prezimenima u Visokom

Ko je stariji, narodi ili geografski pojmovi? Koliko je danas  može zaključiti mnogi nazivi geografskih pojmova davali su imena   živućim stanovnicima na datoj teritoriji dugi niz godina. Onda je došlo vrijeme kad su ljudi počeli da se bave naukom i na kraju nisu uspjeli odgovoriti na nešto što povezuje predhodnu tvrdnju sa  sa pitanjem: „ …