Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Edukacija predstavnika NVO i općinskih predstavnika

altU organizaciji World Vision – kancelarija u Zenici organizovana je radionica za predstavnike NVO i predstavnike istitucija (Općine, JU…) Visokog i Kaknja u namjeri da se izvrši educiranje istih u komunikaciji sa medijima, ali i klijentima sa kojima su povremeno ili svakodnevno u kontaktu.

U dosta ugodnom ambijentu na području općine Visoko, a u organizaciji međunarodne organizacije World Vision (WVI) , kancelarije u Zenici za partnere i suradnike ove organizacije priređena je cjelodnevna radionica u cilju educiranja istih u postizanju što boljih rezultata u komuniciranju kako sa medijima tako i korisnicima – klijentima ovih NVO i institucija koje imaju dodirnih tačaka sa određenom kategorijom stanovništva.

Dvadeset predstavnika raznih organizacija i institucija  iz Kaknja i Visokog  koji su potpisali memorandum o razumijevanju i partnerskim odnosima  sa organizacijom WVI  su u okviru ove radionice imali  priliku da od uvažene trenerice kakva je g-dja Borka Rudić uče ili obnove znanje kako i na koji način se postiže najbolji efekat komuniciranja sa medijma, a što je veoma bitno u radu svake od prisutnih članica ove radionice.

Bila je to prilika da se nauči mnogo toga o pisanju saopćenja za javnost, sazivanja i održavanja press konferencija, obogaćivanja znanja u pravljenju plana aktivnosti kao i određivanje prioriteta u toku informisanja o planu ili pak u izvještavanju o urađenim polovima i aktivnostima kako bi prave, tačne i istinite informacije najlakšim metodama dospjele do šire društvene zajednice.

Učesnici ove radionice  ORI „Budi mi prijatelj“ Crveni krst/križ, HO Merhamet, Omladinska udruženja, Forum građana, Udruženje poljoprivrednika , Centra za socijalni rad, predstavnici općina Kakanj i Visoko, osnovne škole, Udruženja romske populacije – Kakanj… na kraju su zahvalili organizatoru radionice WVI, i trenerici Rudić na dobro pripremljenoj radionici, kao i jednostavnim načinom prezentiranja.  Sa jasnom porukom da će ova aktivnost sigurno olakšati rad svih prisutnih, što će za posljedicu imati i bolje rezultate u pružanju pomoći i usluga u radu sa svojim članstvom iz svih kategorija stanovništva ovih općina ali i šire. Kao i zahvalnost direktora WVI iz Zenice g- dina Bajramovića za saradnju partnerima  koji im pomažu i doprinose  u realizaciji njihovih ciljeva.

Senad Goralija

Visoko; 15.09.2010. god