Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

BiH za još jedan korak bliže ukidanju viza!?

Vijeće ministara BiH danas je na sjednici u Sarajevu, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, uz prihvaćene sugestije koje su date na sjednici. Istovremeno je zaduženo Ministarstvo sigurnosti da, u saradnji s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, Državnom agencijom za istrage i …

Posted in BiH