Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlada dala saglasnost za Mirzeta Hindiju, Mehmeda Tatarevića, Nedžminu Alihodžić i Senadu Valjevac – Pašić

altVisočke škole i zvanično su dobile nove direktore. Vlada ZDK je dala saglasnost za imenovanje direktora Gimnazije „Visoko“ – Mirzeta Hindije, O.Š. „Safvet beg Bašagić Visoko – Mehmeda Tatarevića, O.Š. „Alija Nematak“ Visoko – Nedžmine Alihodžić, Osnovne muzičke škole „Avdo Smajlović“ Visoko – Senade Valjevac-Pašić.