Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sad će izbori, sad će kampanje da nam skrenu pažnje, donijet će nam u naše selo ražnje

altKako nam se približava termin zvanične predizborne kampanje, a on je 3.septembar, tako je sve aktuelnija priča oko izbora i glasanja na istim. Prethodno smo pisali o važnosti visočkih glasova za “visočke” kandidate i pozicioniranje visočkih kadrova u sve instance vlasti. Tim povodom postavili smo i anketu na ovom sajtu pod nazivom “Glasajmo Visočki” gdje i sami možete glasati i prije izbora i tako utjecati na preliminarnu sliku broja glasova onih koji pretenduju na četiri nivoa vlasti. Da podsjetimo, na predstojećim izbora glasat ćete za četiri nivoa vlasti.

Predsjedništvo

Predstavnički Dom Parlamentarne Skupštine

Federalni Parlament

Kantonalna Skupština

Visoko će u izbornoj jedinici 6 odnosno 5 imati zavidan broj nosilaca listi. Visočani pretendiraju na sve nivoe vlasti osim za člana Predsjedništva. Koliko je vidljivo iz listi koje su nam poslali Opštinski Odbori stranki koje se pojavljuju u našim izbornim jedinicama nosice listi će imati:

SBiH – Predstavnički Dom Parlamentarne Skupštine – Vahid Hećo

SDA, Federalni Parlament – Amra Babić

SBB, Federalni Parlement – Alina Čabaravdić

BPS, Federalni Parlament – Almir Hadžiosmanović

NSRZB, Federalni Parlament – Elbis Rašidović

Koalicija E5-LDS, Federalni Parlament – Sulejman Ferhatović

A-SDA, Kantonalna Skupština – Arif Hasić …

Evo još jednom prilike da se upoznate sa svim kandidatima koje stranke nude:

OO SDP

Predstavnički Dom Parlamentarne Skupštine –  Jasminka Limo

Federalni Parlament – Jasmina Zubić, Branislava Ferzanović

Kantonalna Skupština –  Emir  Imamagić,  Marjana Stanković,  Nejra  Tatar

OS SBiH

Predstavnički Dom Državnog Parlamenta

– Vahid Hećo

Federalni Parlament

Džemail Silajdžić

– Azema Neimarlija

– Osman Ganić

Kantonalna Skupština

Mirzeta Džonlagić

– Amera Avdagić

– Drago Dilber

– Halim Pihljak

– Ermina Lemeš

– Lejla Ganić

– Elvis Dedić

OO SDA

FEDERALNI PARLAMENT

– Amra Babić

KANTONALNA SKUPŠTINA

– dr. Senad Karavdić

– Amra Hrnjić

– Amil Neimarlija

– Mirza Ganić

OO NSRZB

Predstavnički dom državnog parlamenta:

1. Pašić Suad (Paja)

Federalni parlament:

1. Rašidović Elbis

2. Bečirović Medina

Kantonalna Skupština:

1. Lepić Edita

2. Hodžić Dženan (dr. Zo)

3. Debelac Belmin

4. Junuzović Melina

5. Orlandić Ratko

6. Osmanbegović Rusmir

OO BPS – Sefer Halilović

Predstavnički Dom državnog Parlamenta:

1. Ferid Hadžijakupović

Federalni Parlament:

1. Almir Hadžiosmanović

2. Ćama Vranac

Kantonalna Skupština:

1. Senad Trako

2. Dženana Uzunalić

3. Mirnes Fatić

4. Dženan Dedić

5. Arijel Hadžić

6. Senad Klančević

A-SDA

Federalni Parlament:

Hasan Hadžihasanivić

Admin Mostić

Kantonalna Skupština:

Arif Hasić

Reuf Jamaković

Emina Hajrić.

OO SBB

Federalni Parlament:

– Alina Čabaravdić 
– Avdo Kljako
– Faruk Ćosović

Kantonalna Skupština:

– Salih Džafić
– Meldina Ugarak
– Husnija Mušinbegović
– Kenan Vilić

KOALICIJA E5 – LDS

Predstavnički Dom Državnog  Parlament:

Senad Hodović

Federalni parlament:

Sulejman Ferhatović

Ganić Dženana

Zukić Alija

Kantonalna Skupština:

Ismić Salko

Planinac Dušanka