Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mještani Topuzovog Polja reaguju na legalizaciju bespravno izgrađenih objekata

Nakon što smo nedavno objavili tekst u kojem smo se bavili tematikom bespravne gradnje i apsurdom zvanim legalizacija bespravno izgrađenih objekata na našu adresu stigla je i reakcija mještana Topuzovog Polja koje smo također spomenuli dijelom u svojoj priči. Uz reakciju stigla je i konkretna fotografija koja ukazuje na direktno ugrožavanje prava stanovništva ovog područja. Radi se dijelu regionalnog puta prema Kaknju, gdje u mjestu Topuzovo Polje sa desne strane ceste iz pravca Visokog parkirani kamioni i automobili direktno zatvaraju put koji vodi prema desetak kuća mještana ovog naselja koji često zbog takve situacije imaju probleme. Provjerom u nadležnoj službi u Općini Visoko saznali smo da ne postoje ili čudno sročene postoje određene dozvole za rad objekata nastalih na ovoj lokaciji koji podsjećaju na građevinsku enigmu zvana “Šareni Hanovi” u Moštru. Poznato je da Općina već godinama svjesna problema bespravne gradnje, ugrožavanja saobraćaja, djece koja pohađaju osnovnu školu i niza drugih nepravilnosti nije u mogućnosti na zakonski uredi taj dio. Očito je da nadležna služba nije izvukla pouku iz Šarenih Hanova pa je po tom principu dozvolila da se isto dešava u Topuzovom Polju.

A šta je suština ovog bespravnog građevinskog haosa?

Suština leži u činjenici da u Visokom ne postoji građevinski inspektor, navodno niko se ne javlja na raspisane konkurse što je pomalo čudno ako se zna kolika je nezaposlenost u Visokom!? Možda je u interesu općinskih službi da se to radno mjesto nikada i ne popuni jer prosto rečeno stvari u Visokom funkcionišu na ovaj način:

– izabereš traženu lokaciju po želji

– nikoga ne pitaš nizašto i počneš graditi

– ne tražiš nikakva odobrenja niti dozvole

– razviješ biznis

– ako se neko slučajno pojavi sa pitanjem o potrebnim dozvolama propisno ga izvrijeđaš i sjetiš mu se familije

– nakon nekoliko godina iskoristiš rupu u zakonu i blagonaklonost općinskog vijeća  i kantonalnih propisa te regularno prijaviš bespravni objekat u kategoriju legalizacije bespravno izgrađenih objekata

– moraš biti spreman na već poznate adrese dati neki mali “tal” da ne bi bilo nepotrebnih nejasnoća

– ili uredno platiti nekoliko stotina konvertibilnih maraka za izlazak komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata čime će se pokriti troškovi njihovog izlaska na teren i takse koje se slijevaju u općinski budžet

Ključ problema u našem demokratskom društvu u kojem se “demokratski i transparentno” koristi samo u onim slučajevima gde postoji pojedinačni – lični interes je u činjenici da imenovana komisija od strane Općinskog vijeća ne radi po pravu nadzora već po zahtjevu stranke, što bi značilo da ako se stranka koja je nelegalno izgradila objekat ne javi komisiji, ne podnese zahtjev za legalizaciju, komisija neće sama provjeravati dozvole koje bi objekt trebao imati. Naravno, sve bi bilo drugačije i ne bi bilo ovoliko bespravno izgrađenih objekata da imamo građevinskog inspektora, ali nemamo iz manje – više poznatih razloga.

U konačnici, ako i ne prijavite bespravno izgrađeni objekat, nakon svih procedura, možete se suočiti i sa rušenjem objekta, ali do tada će još proći vremena u kojem se labavi zakonski propisi još mogu promijeniti, možda i u vašu korist.