Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jedan važan prijedlog

Nađite vremena da pročitate priloženi tekst, a potom ga dajte svojim prijateljima i razmislite jeste li suviše vjerovali svom poslodavcu? Sve je slučajnost što se  slučajno ne dešava u našem gradu pa stranci ne mogu shvatiti ime zbog položaja grada, ali mogu osjetiti smrad i onda im postane jasno da smrad odnekud izlazi kao sjena nećega što nije dobro.  

GRAD:  Visoko

SISTEMI ZA MONITORING: Gradski sistem za kontinualno praćenje emisije otrovnih plinova, akreditovani monitoring sistem Zavoda za javno zdravstvo,  mobilna toksikološka stanica. Fabrički kontrola  ne kontroliše koncentraciju  plinova eksterno, ali je interesuje da li se i u kom stepenu „mirisne“ komponente nalaze u koži. Pri zadnjem „uspješnom“ auditu laboratorija nije „mogla“ predočiti te podatke pa je audit ocijenjen veoma dobrim???

Nema ništa 

Jedino nos i grlo onih koji ranije idu na posao i kasnije kući dolaze, a to je svako jutro. I u obdanište dječica idu svako jutro, osnovci u školu, a bolesnici vaditi nalaze.

POSLJEDICE:

Bolesti disajnih organa su najčešći uzrok obolijevanja u područjima gdje se vodonik sulfid pojavljuje kao“ nagrada“ stanovništvu, a procjenjuje sa da će u gradu više od ( velika cifra) djece uskoro bolovati od “endemskih” oblika opstruktivnog bronhitisa. Osim studija o uticaju krutih letećih čestica na zdravlje ljudi, nema drugih relevantnih medicinskih istraživanja, ali je pojavljivanja raka evidentno uvećano. O poliesterskim čamcima će biti riječi druge prilike.

SANACIJA: Očekivane investicije su u vrijednosti od nekoliko desetina, neutrošenih,  miliona eura. Bila je to nekad ušteda za koju su pojedinci dobili i nagradu.

 Vodonik sulfid

Vodonik sulfid 

Općenito

Hemijski spoj

Vodonik sulfid

Druga imena

Sulfan, Hidrogen sulfid, Sumporni hidrid

Molekularna formula

H2S

CAS registarski broj

7783-06-4

Kratki opis

bezbojni gas, snažnog mirisa

Svojstva

Molarna masa

34,082 g/mol

Agregatno stanje

gasovito

Gustoća

1,393 g/L, gasoviti

Tačka topljenja

-85,50 °C (187,65 K)

Tačka ključanja

-59,55 °C (213,6 K)

Rastvorljivost

0,4 g/100 mL (20 °C)

Dipolni moment

0,97 D

 

Često se javlja kao rezultat razlaganja sulfita iz neorganskih supstanci od strane bakterija, bez pristustva kiseonika na mjestima kao što su močvare i kanalizacija, regeneratori otpadnih voda, što je za nas interesantno (anaerobna reakcija, anaerobnih bakterija.). Miris vodonik sulfida se često pogrešno zamjenjuje sa mirisom elementarnog sumpora, koji je u stvari bez mirisa. Vodonik sulfid ima dosta trivijalnih naziva, poput sulfan, hidrogen sulfid, hidrosumporna kiselina i mnoge druge.

Bi mi jasno otkud dolazi smrad, kako to anaerobne bakterije razgrađuju i što se gaje u jednom bazenu što se brojčano stanje stalno kontroliše, što se čuvaju, a sve zato da bi od sulfita napravile vodonik sulfid. One bakterije iz goveđih drobova nisu baš dobre pa se kupuju malo „kulturnije“ koje više žderu i brže uništavaju otpad. Ima još bazena i oni su potpuno zatvoreni , nemaju direktnog kontakta sa izlaznom kanalizacijom. Drugi bazen je leglo svih mogućih otrova što čovjek izmisli da mu bude lagodan život. Otklanjanje i deponovanje je poseban problem , uspješan je i veoma skup. Znači tu je pet stavki, otrov, pripremanje za lahko transportovanje, briketiranje, dosta novca i specijalana deponija.

Pusta želja, ali ima  snalažljivih, njima ne smrdi, a nama kako bude, ne centrifugiramo mulj, ne briketiramo ga , vozimo ga na deponiju za koju nas nije briga, a do tamo poprskamo specijalnim mirisnim oksidantom smrada koji drži do deponije.

Malo razmotrim stanje pogledam u literaturu i ostanem zapanjen jer u našem gradu  uređaji nisu završeni i za dovršenje bi trebalo, tako piše, 20.000.000 Eura.

Ostah bez riječi.

Kolika ušteda, a  niko ne razmišlja da ljudi odmah u prvom selu zaljevaju povrće, prodaju ga na pijaci i daju svojoj djeci unucima, a o daljem toku niz rijeku Bosnu treba da se  neko drugi brine, a prvi je Kakanj,  ostali gradovi neka se brinu o sebi ugledajući se na Kakanj.

Kako i otkud sad mulj u rijeci kad treba da se preradi?

Jednostavno, našim  momcima su nabavljene dvije ogromne pumpe, muljarice , koje, kad se ukaže prilika, visoki vodostaj, poplava, kiša, snijeg, kad niko rado ne izlazi iz kuća, veoma brzo prebace u rijeku sav mulj koji se skupljao. I opet je neko bio snalažljiv dok ne pođe otkrivanje masovnih „grobnica“ organskog otpada, a ima ga na 20 mjesta i film je snimljen o toj snalažlivosti pa sad mulj vuku na deponiju, ali da nikom ne zasmrdi jer će biti belaja i nigdje više neće biti moguće sakrivati smrad koji Evropa izbaci iz Unije. To je jedan razlog što još zadugo nećemo u EU. Treba se spremiti i naći slobodne „rupe“ makar u Rumuniji kako nas prepadaju ako više ne budemo htjeli  da se trujemo i ne prestanemo medijski braniti svoje živote.

Sve nekako izgleda ovako, ali treba kazati i onako kako će svako razumjeti.

Navedeno je kako nastaje   uz napomenu da je plin koji najčešće , kod nižih ( kiselih) pH vrijednosti <7, generira iz otpadnih voda i krutih otpadaka  (muljeva) koji sadrže sulfide.

Do zakiseljnastaju norganske kiselineavanja dolazi najčešće zbog:

  1. Ubacivanje nekih kiselina i otpadaka;
  2. Dodavanja sredstava za koagulaciju koja su najčešće kisela, primjera radi Al ili Fe solima;
  3. Truljenjem anaerobnom (digestijom) pri čemu, u početku nastaju organske kiseline.
  4. Što li se koriste velike količine hidrogena i šta to hidrogen prikriva u Visokom? Nauka kaže da je to veoma jak oksidans i kao takav sigurno škodi

Nije poznato da li se kakvo uputstvo koristi  unutar fabrike pri boravku u sredini koja je „prebogata“ otrovnim plinovima , ali je moguće napisati slijedeće elemente kao osnov izgradnje sistema zaštite radne sredine  ili prirodnog okoliša, a smeta jutrom ma gdje da si.

-Karakteristike i štetnost

1. Visoka korozivnost –  posebno na beton i metal, tako da  troškovi održavanja industrijskih postrojenja naglo rastu.

Prva tvrdnja je i odgovor na pitanje zašto bliski industrijski sistemi nisu prodali svoje viškove proizvodnog prostora u vrijeme kad su se gradili objekti. Odgovor se krije u jednoj jedinoj rečenici. Betoni i armatura u njima nisu odgovarali tehnologiji. Korodirali bi u veoma kratkom vremenu, a armatura prenapregnutih betonskih konstrukcija bila bi uništena To su dobro znali oni koji su vodili izgradnju objekata, postaje danas jasno, i zato su ljuti na Dr. Hilmu Neimarliju, na  Visoko, na ljude, na sport..

-Koliko samo ljudi unutar tehnoloških prostora uništi mobilne aparate, a da i ne pomisli na to da je to posljedica tehnoloških procesa.

– Znaju li zaposleni koliko su otrova u sebe već nakupili, jesu li već na pragu kakve bolešćine.

– Šta kažu medicinari, učestalost abortusa u statističkim granicama, u rastu ili opadanju, kako se kaže danas, nepoznatog porijekla, ima li kakvih pokazatelja u problematici začeća, ima li kakvih informacija o potenciji muškaraca, jer nauka „čačka „ te stvari.

-Nije potrebno napominjati ono što se vidi da u prostorima svi čelični dijelovi nestaju nepovratno, da su kanalice koje su rađene od pocinčanog lima potpuno nestale, da novac u đepovima brzo poprimi tamnu boju, da svi alati imaju veoma ubrzani tok uništenja. Da li su radnici znali i da li ih je iko ikada upozoravao na to?

2.  Zapaljivost –  Izrazita zapaljivost i eksplozivnost u smjesi sa zrakom koja se jednostavno aktivira otvorenim plamenom, a u posebnim prilikama i upaljenom cigaretom.

3. Teži od zraka  –  predstavlja posebnu opasnost za radnike koji rade duže vremena sjedeći ili prilikom odmora, a to je projektant znao, pa je ventilaciju napravio samo u kancelarijskom prostoru.

4. Neugodan miris  –  Prag osjetljivosti iznosi oko 0,0047 ppm. Tu koncentraciju može osjetiti oko 50% osoba po karakterističnom mirisu na pokvarena jaja. Izrazito opasan fenomen ogleda se u tome da se smrad osjeća pri dosta niskim koncentracijama dok se kod visokih koncentracija miris ne osjeća pa ljudi nisu svjesni  trovanja dok im ne pozli.

5. Izuzetna toksičnost –  već iznad 15 ppm, što je međunarodno priznata granica minimuma  koncentracije predstavlja privremeno neškodljivu vrijednost dok za sve vrijednosti iznad navedene koncentracije izaziva teške efekte i ugrožava život ljudi i životinja. 

   Koncentracija u ppm

    Vrijeme izloženosti

        Efekt na ljude

1

<0.05

                    –

             Nema

2

0.08- 2.0

                    –

       Granica mirisa

3

2.0 – 10

               <8 sati

       Uočljive reakcije

4

15

              < 15 minuta

 Međunarodno priznata, maksimalno dozvoljena koncentracija u radnim prostorima

5

15 – 200

               > 1 min

Glavobolja,mučnina.opća slabost,bol u udovima

6

200 – 500

               >  1 min

Iritacija nosa i grla,vrtoglavica, zamućen vid,gubitak svijesti na nekoliko minuta

7

500 – 900

                > 1 min

Duboka koma, grčenje mišića., dezorijentacija poslije oporavka

8

> 900

                > 1 min

 Komatozno stanje i smrt

Mi smo svakodnevno suočeni sa smradom na udaljenosti i do 2 kilometra i prema opisanim efektima spadamo u grupu 6.

Izjava da se na kraju čovjek na sve navikne, zaslužuje da se odgovori . Neka nikada ne zaboravi da se radnici sa dužim stažom mogu naviknuti na prisutnost sulfida, ali da nikada ne postižu imunitet.

DETEKCIJA i PREVENTIVA

Danas postoji niz sofisticiranih instrumenata za otkrivanje i konstantno praćenje  prisustva  plinova pa je vrlo indikativna izjava tehničarke za kontrolu prisustva plinova i mirisa u gotovom proizvodu, na zahtjev  član komisije koji je skoro vršio audit i zatražio dokumentaciju o praćenju koncentracije plinova, odgovorila da to ona apsolutno ne radi i da nema nikakve dokumentacije.Veoma čudno zar ne, a ipak ventilacija u njenom laboratoriju  i ostalim kancelarijama postoji.

-Procjena koliko vremena možete imati ispravan mobitel

-Osvrnite se prema svakom korodiranom kimu ili limu koji postoji samo u fragmentima.

-Najjednostavnija metoda je pomoću  papirića natopljenih u jedan rastvor koji će određen broj radnika dobiti na korištenje i izložiti ga na zrak u trajanju od ½-2 minute. Papirić će promijeniti boju, postati smeđ ili crn.

– neka uvijek radnici u džepu nose metalne novčiće i pokoje metalno dugme.Sigurno je da će poslije nekog vremena uzorci promijeniti boju.

-Svaki prostor prije ulaska treba provjeriti indikatorom ili instrumentom, pa ako je plin otkriven prostor treba provjetriti ili konstantno ventilirati.

– Svakako, prostorije poprskati otopinom vodikovog peroksida ( nekad se to radi) ili njenom mješavinom sa Fe sulfatom.

-u principu u prostore gdje se može očekivati prisustvu plina nikada ne bi trebao ulaziti jedan radnik, a da drugi ne bude prisutan pri ulasku. Čak se predviđa i vezanje radnika koji prvi ulazi da bi se mogao izvući ako mu pozli.

POSTUPCI  PRVE  POMOĆI

–          Nemoj nikad raditi u firmama koje koriste problematične tehnologije, a da nisu zaštitu dovele do projektovanog nivoa. 

–          Zato se onda i prave uputstva kako slijedi:

  –       Izvući žrtvu na dobro prozračno mjesto, postavi je na bok , kontolisati položaj jezika i lice oboriti ka dolje.

–          Unesrećenog pokušati osvijestiti, dajući joj  da udahne amonijak ili amil nitrat iz ampule ili čisti  zrak, nikako kiseonik.

–          Ako unesrećeni ne diše pokušati ga povratiti umjetnim disanjem.

–          u svakom slučaju žrtvu je potrebno prebaciti u medicinsku ustanovu.

Pošto smo uspjeli preskočiti operaciju omekšavanja zbog „ušteda“, kako ćemo onda neusaglašeni proizvod učiniti usaglašenim i kako će onda cijena proizvoda biti minimalna u trošku proizvodnog ciklusa i kako će  ekstremno porasti  u prodaji kao usaglašen proizvod.

I onda žalosna vijest: Visočani više ne mogu kupiti kožu proizvedenu  u  Visokom!? 

Orson Vels je napravio nezapamćenu paniku koja je završena njegovim priznanjem da je to bila drama. U Visokom drama treba da krene ako se šta ne poduzme i separatori otpadnih voda i otrovnih plinova  ne dovedu u projektovano stanje. Samo tako neće smrditi.

A, treća smjena opet radi  večeras i opet  nešto smrdi!