Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata: Podnesite zahtjeve za legalizaciju – u protivnom slijedi rušenje objekata

Općinsko vijeće Visoko usvojilo je Izvještaj Komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na području  općine Visoko i stanju bespravne gradnje. Njihovom odlukom produžen je rok za legalizaciji ovih objekata do kraja 2010.g.

Kako bi se ubrzao i upotpunio ovaj obimni posao, Općinsko vijeće je zadužilo nadležene općinske službe  da nađu rješenje ustrojavanja evidencije  bespravno podignutih objekata, a  naloženo je i javnim komunalnim preduzećima  da prilikom rješavanja zahtjeva lica za priključak na njihove instalacije zahtijevaju odobrenje za građenje objekta.

„Bespravno izgrađenom građevinom u smislu zakonskih propisa smatra se građevina ili njen dio izgrađen bez odobrenja za građenje, građevina u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za građenje i građevina dograđena ili nadzidana bez odobrenja za građenje. Također, bespravno izgrađenom građevinom smatra se  i građevina u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za građenje, a protekao je rok za izmjenu odobrenja utvrđen zakonom ili je zahtjev za izmjenu odbijen te građevine dograđene ili nadzidane  bez pravosnažnog odobrenja za građenje upisana u zemljišnu knjigu“ – izjavila je za Radio Q članica komisije za legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Suada Koljenović i  naglasila da ova komisija ne radi po pravu nadzora već po zahtjevu stranke. To bi praktično značilo da se neće legalizovati nijedan objekat ako stranka odnosno vlasnik ne podnese zahtjev za legalizaciju.

U periodu od 2007.g. pa do kraja 2009.g. zaprimljena su   134 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekta, a do sredine mjeseca aprila još 23 zahtjeva. Proces se obavlja sporo, a  bez ovogodišnjih zahtjeva nadležna služba izdala svega 26 rješenja  za legalizaciju.

U postupku legalizacije  pribavljaju se sve zakonski propisane  saglasnosti što zahtjeva određeno  vrijeme, dodatne troškove koje investitor plaća i to naravno dovodi  do otežanog  okončanja upravnog postupka. Tako su „na čekanju“ predmeti  koje nije moguće riješiti  zbog nerješenih imovinsko – pravnih odnosa, poljoprivredne saglasnosti, izmjena planske dokumentacije, saglasnosti Direkcije auto – cesta te vodne saglasnosti.

„Pozivam građane koji imaju bespravno izgrađene objekte, da podnesu svoje zahtjeve. Da li će rok za legalizaciju biti produžen i kakvo će biti stanje nakon isteka roka, to niko ne zna. Pretpostavka je da će nakon tog zakonom utvrđenog roka biti napravljena evidencija izdatih odobrenja i ukoliko se ažuriraju podaci o broju bespravo izgrađenih objekata, doći će  do određenih radnji koje su zakonom propisane,  a to je rušenje bespravno izgrađenih objekata“ – naglasila je Suada Koljenović.

Dodatna poteškoća u provedbi procesa legalizacije, ali i za normalno funkcionisanje inspekcijske službe Općine Visoko, je  izostanak građevnskog inspektora za čije se imenovanje raspisuje konkurs već treći put.

Više informacija kao i obrazac legalizaciju bespravno izgrađenog objekta, građani  mogu dobiti na Info pultu zgrade Općine Visoko.