Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za visoko.co.ba piše Goran Čakić: Ultrazvuk i zablude

Teorija Visočkih brda, „uskrsla“ nauka odgovara na  poznata pitanja na koja su već dati odgovori.

Česta su moja razočarenja kad pročitam tu i tamo određene postavke o brdima Visokog  i traktate o poznatim, davno riješenim, problemima koji najednom iz alternative „skaču“ u naučna dostignuća. Nabrajanje mjesta mjerenja nije ništa drugo do dokazivanje samom sebi da nešto postoji na mjestima gdje to “nikako nije moguće”. Izbjegavanje drugih lokacija govori o nečemu što nema veze sa naukom nego neispunjenim obavezama pa ispada da se fenomeni dešavaju samo tamo gdje se to želi i gdje nema nikakvih zaostalih moralnih obaveza, pa stoga nije ni čudo što se najednom pojave NLO-i na filmskoj traci, pa onda usnije nekakav zdravi kamen, zatim “hazreti hanuma”, doduše s aktuelnim imenom, a sve u interesu masovne halucinacije koja  više nema uticaja u Visokom. Navali narode, ima „zdravih“ mijesta, pa ako upali, upali.

Šta je to ultrazvuk, kako nastaje bar u poznatim granicama, pa ako se i pojavi da znamo šta je to i da nije ništa drugo do prirodni pojavni oblik koji nastaje negdje, a nismo sigurni čemu to služi, a tamo gdje ga nema čovjek se potrudi da stvori uslove da ga ima.

Elektrostrikcija

Najrasprostranjeniji generator ultrazvuka je kvarcni generator, čiji je rad zasnovan na tzv. piezoelektričnom efektu. To je pojava kada se na nekim kristalima (kvarc, turmalin i dr.), pogodno odrezanima, javlja električna polarizacija kada se silom izvrši elastična deformacija. Umjesto da se djeluje silom, može se postići i obrnuti efekt – elektrostrikcija – stavljanjem pločica u izmjenično električno polje visoke frekvencije. Kada se frekvencija izmjeničnog napona poklopi sa svojstvenom (vlastitom) frekvencijom kvarcne pločice, nastupa rezonancija. Uslijed rezonancije pločica jako titra i proizvodi ultrazvučne valove znatne amplitude. Upotrebom turmalina mogu se dobiti ultrazvučne asilacije i do nekoliko stotina MHz.

Magnetostrikcija

Ova metoda dobijanja ultrazvuka zasnovana je na svojstvu nekih materijala da pod djelovanjem magnetnog polja mijenjaju dimenzije (željezo, kobalt, nikal itd.). Ovi se materijali u jačem magnetnom polju uglavnom skraćuju, te je stoga ova pojava nazvana magnetostrikcijom (stricture – stezanje, sužavanje). Ako se kratak štap od ovih materijala nalazi u promjenjivom magnetnom polju on se dovodi u longitudinalno rezonantno titranje, kad se kroz elektromagnet propušta izmjenična struja odgovarajuće frekvencije. 

U drugoj polovici jula 2007. godine je tim ruskih stručnjaka iz Schmidtova instituta za fiziku Zemlje, koji djeluje u sklopu Ruske akademije za prirodne znanosti, tokom deset dana načinio je ,osjetljivim uređajima, niz mjerenja na brdima koja okružuje Visočko Varoško polje, uzvišenjima Visočici, Čemercu, Plješevici, masivnim brdskim kamenim konstrukcijama, na kupastom uzvišenju Toprakalija te u tunelskom spletu Ravne. Sofisticiranim mjerenjima dokazano je da se u njihovu masivu neprestance generiraju slabašni periodički seizmički šumovi u rasponu frekvencija od 12 Hz do 500 Hz i amplitude oko 35 nm. Oni ne potiču iz neznanih nam prirodnih i tehničkih izvora, niti iz turbulentnih podzemnih vodnih tokova, strujanje zraka u šupljinama, njihanje rastinja uslijed vjetra i geološki nestabilnog terena, a da ne govorimo  Šumanovim oscilacijama koje nisu mi uzete u razmatranje

Da je Visočica i masiv Četnice i Krtnice energijski izrazito aktivno područje ukazuje rasjed na spoju sa brdom Cemorec, koji je doveo do stvaranja ishitrenog i neutemeljenog zaključka o energetskoj posebnosti i temperaturnim anomalijama koje nisu posljedica piramidalnog oblika nastalog  gradnjom, nego geološkim antiklinalnim modeliranjem koji, kao prirodni objekat, pokazuje određene anomalije koje proizilaze iz položaja na putanji južnih mediteranskih strujanja koji preskaču jedinu prirodnu prepreku planinu Vranicu poslije Bikovskog masiva i masiva planine Ivan, što stvara uslove da se na njoj udomaće neke mediteranske biljke koje pripadaju područjima gdje je prosječna godišnja temperatura veća za 5 0C i kojih više nema sve do lanca planine Perun. Relativno jednostavno objašnjenje koje je pokazuje stvarne uzroke temperaturnih anomalija i energetskih izboja koji su u stvarnosti dijelom posljedica geološke nestabilnosti.

Do sada se operisalo sa pogrešnim argumentima pa je potrebno napomenuti da se seizmički šum kreče maksimalnom brzinom, a da kroz materijale različite kompaktnosti i gustine brzina mijenja. Na tom principu je zasnovana upotreba ultrazvuka u današnjoj primjeni.

Ista takva „slučajna“greška je učinjena kad se govorilo o termalnim anomalijama tvrdnjom da se vještački objekti brže hlade od okoline što je u potpunoj suprotnosti sa teorijom o prijenosu toplote.

Pojava generisanih zvukova ultrazvučnog karaktera je karakteristika svakog nestabilnog područja pa držimo da bi njihov mogući uzrok valjalo prvenstveno potražiti u fenomenima elektrostrikcije i magnetostrikcije – mikrostezanju i mikrorastezanju kristaliničnih struktura osjetljivih na električno i magnetsko polje, koje su inkorporirane u kamenom masivu tih relativno pravilno oblikovanih uzvišenja. Uslijed njihove spontane ritmičke energijske aktivnosti, zbog piramidalnog ili kupastog oblika i prilično pravilne orijentacije prema glavnim stranama svijeta, u njima se koncentriše  niskofrekventno pulsirajuće mikrovalno polje promjenljive jakosti. Ono neprestance prožima njihov središnji stjenoviti masiv niske električne vodljivosti te potiče diskretnu ritmičku mikropulsaciju kristaliničnih struktura koja se, kao slabašan i našim čulima posve nezamjetljiv pulsirajući seizmički šum, širi velikom brzinom stjenovitom strukturom tih piramidalnih i kupastih uzvišenja te diskretno odzvanja zamršenim sistemom kaverni međusobno povezanih čvršćim ili mekšim vezama.

Sofisticiranim mjerenjima britanskih i ruskih znanstvenika nepobitno je dokazano da su navedene piramidalne i kupastih formacije u Visočkoj kotlini Varoškog polja i Vratnice, zbog svoje jednostrane relativne geometrijske pravilnosti i koliko-toliko pravilne orijentacije (greška od nekoliko stepeni postaje neznatna), samopobudne te energijski trajno aktivne strukture te stoga predstavljaju prirodne izvore koje je čovjek improvizovao prilikom gradnje piramida u Egiptu iz samo sebi poznatih razloga koje do danas nismo dokučili. Da dokazivanje diskretne energetske aktivnosti Zemlje nije stvar od jučer nalazimo u istraživanju poznatog radiesteziste i ezoteričara Antoine Bouvisa (1871-1947) koji je otkrio da u blizini i na prirodnim piramidalnim i kupastim oblicima postoje određena energetska isijavanja. Samo proviđenje ga je navelo da pokuša istraživati i piramide u Egiptu pa je na svoju sreću otkrio iste energetske izboje na prvoj od piramida u Gizi.

U svojim radovima dr. Ivan Šimatović, dipl. ing. elektrotehnike je upozoravao da postojanja energetskih polja u masivu piramidalnih i kupastih brda upućuje samo na njihovu geometrisku pravilnost nužnu i dovoljnu za spontanu pojavu tog fenomena. Pri tome ta pravilnost ne mora nužno biti artificijelna, što je kao “neupitna” hipoteza inače velika zabluda. Poznato je, naime, da se zbog polja koje vlada (emanira) na vrhovima koliko-toliko pravilnih brda planinari koji se na njima nešto duže zadrže (barem pola sata) osjećaju veoma ugodno i pomalo euforično, što može biti slučaj sa zadnjim istraživanjem, jer bi bilo normalno da izvještaj sačine prisutni naučni radnici, a ne da se prepriča događanje i identifikuju samo potrebna mjesta koja u ovom slučaju predstavljaju samo “puste želje“.

Ovako prezentirano saznanje o inače dosta rasprostranjenom prirodnom fenomenu nije ništa drugo nego plasiranje pseudodokaza da bi se visočka brda neutemeljeno proglasila artificijelnim piramidalnim objektima u kojima kuca neka milenijima stara „mašina“.

Očito je da se ovdje radi o pokušaju brzopletog interpretiranja prirodnog fenomena na krivi način ili je to možda nedostatak želje da se stvarnost u potpunosti razumije takva kakva jest. Iz napisa se vidi da je ta “teorija” namijenjena prije svega onima koji nemaju jasan uvid o pravom stanju na terenu i zasnovana je na verbalnim uvjeravanjima u beskrajnim serijama predavanja po bliskim zemljama u tranziciji i svijetu kojima se nude brižljivo odabrane fotografije koje nedovoljno kritične i stručno nedovoljno potkovane slušaoce mogu lako zavesti na slijeđenje krivog traga, a nerijetko ih transformiraju i u nepokolelebljive sljedbenike hipoteze o “epohalnom otkriću drevnih piramida”.

Iz svijeta politike i religije je, naime, veoma dobro poznato da se do “istine” može doći i tako da se dovoljno dugo i uporno posvuda uvijek govori isto.

I na kraju spomenimo riječi Dr. Amera Smailbegovića koji je napisao da je istočna strana brda Visočica svojevrstan uđbenik geološkog razvoja Zemlje koji se može pratiti kroz 40.000.000 godina i više.

Topla voda je davno nađena i zašto se trošiti ponovo kad ima pametnijih stvari.