Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Promovisana knjiga “Bošnjačka tradicijska kultura” dr. Enesa Kujundžića

U organizaciji JU Gradska biblioteka Visoko sinoć je promovisana knjiga “Bošnjačka tradicijska kultura” dr. Enesa Kujundžića. Promotor je bio  prof. dr. Hilmo Neimarlija koji je o knjizi kazao da je pionirsko djelo u smislu organizacije sadržaja jer je najveći dio tekstova ranije objavljen, ističući kako knjiga ima izuzetnu vrijednost.

“Knjiga je izuzetno vrijedna, ne samo po tome što većina tekstova imaju vrijednost po onome  o čemu govore nego i zbog toga što su nastajali prije osamdeset i više godina i prvi su radovi u kojima se obrađuju važni segmenti i važne institucije, događaji, ličnosti, mjesta, datumi u kulturi Bošnjaka. Dodatna vrijednost knjige je i u tome što sada svaki narod na svijetu trpi pritisak  jedne nužnosti  da čuva vlastitu tradiciju i kulturnu baštinu pred naletima globalizacije koja sve poravnava i obezličava i narodima oduzima taj identitet kojem je najvažniji  medij ova tradicijska kultura” – izjavio je za Radio Q Hilmo Neimarlija.

On je izrazio svoje nadanje da će knjiga doživjeti lijep, bogat  naknadni život u našem narodu i širim kulturnim prostorima te da će ovu knjigu pratiti druga  djela  ne samo prof. Kujundžića nego i drugih autora koji će nam pomoći da i čuvamo i da afirmiramo našu kulturnu baštinu i da na valjan način uspostavljamo poroduktivne i čak kreativne veze između  naše tradicije i budućnosti na koju sve više i kod nas utiču golobalni procesi.