Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ASA Grupacija: Otvoreno pismo za gradonačelnika Sarajeva

ASA grupacija izražava zadovoljstvo da se gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen uključio u rješavanje pitanja usvajanja Regulacionog plana „Alipašin most VII“. Kao što je sam potvrdio u svome obraćanju javnosti, Gradsko vijeće Grada Sarajeva će na dnevni red staviti pitanje usvajanja Regulacionog plana kada se za to steknu uslovi.   

Gradonačelniče Behmen, mi vjerujemo da su se stekli uslovi, a vas molimo da nas ili argumentovano demantirate ili već na sljedećoj sjednici stavite ovo pitanje na dnevni red.

Želimo vas podsjetiti da ste 29.06.2009. godine lično potpisali Zaključak, broj protokola 01-05-4435/09, kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin most VII“ i predlaže Gradskom vijeću da donese odluku (kopija Zaključka u prilogu). Takođe, želimo vas podsjetiti da je režim zabrane gradnje objekata na ovom području, na osnovu odluke Gradskog vijeća, broj protokola 01-02-2493/07, istekao 20.12.2009. godine (kopija Odluke u prilogu).

Višemilionska investicija ASA grupacije je blokirana zbog nekoliko korumpiranih javnih službenika, tako da će naš poslovni sistem tražiti odgovarajuću zaštitu i kompenzaciju kod nadležnih institucija.

Gradonačelniče Behmen, nadamo se da ste svjesni odgovornosti koja proističe iz odbijanja da realizujete zaključak koji ste potpisali, da ste svjesni štete koju nanosite svim poslovnim subjektima i građevinskoj operativi koji čekaju usvajanje Regulacionog plana, ali i štete koju nanosite gradu i građanima koje predstavljate.

Danas kada slavimo 65. godina od oslobođenja Sarajeva, krajnje je vrijeme da se privrednici oslobode okova loših političara, koji koče ekonomski napredak i otvaranje novih radnih mjesta. Još jednom naglašavamo da ne postoji politička pozadina ovog slučaja već isključivo pokušaj borbe protiv korupcije koja izjeda bh. društvo.

Osim toga, želimo da ispravimo neke od vaših navode, a koji svakako izlaze izvan vaše nadležnosti. Članica ASA grupacije, firma AGradnja nije izgradila niti gradi objekat od dvadeset hiljada kvadratnih metara, što svaki prolaznik može potvrditi. Samo je urađena sanacija građevinske jame i okolnog terena za šta postoji validno rješenje općine Novi Grad, broj protokola 06-23-12129/08.

Od 1996. godine Grupacija se kontinuirano razvija poštujući sve zakonske propise i izmirujući sve poreske obaveze. Kao društveno odgovorna kompanija, pomagali smo i nastavit ćemo podržavati  razvoju općine Novi Grad i Grada Sarajeva. Upravo zbog doprinosa razvoju ekonomije i cjelokupnog društva više menadžera Grupacije je nagrađeno u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu.  

Posted in BiH