Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kako “milicija trenira strogoću” na novinarima u Tuzli

Javnost se sjeća događaja od 30.03.2009. godine kada je poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona Refik Ahmedinović neovlašteno upao u službene prostorije RTV Slon i verbalno napao i izvrijeđao novinarku Editu Muharemagić. Nakon događaja Policija je po službenoj dužnosti obavila uviđaj i protiv g. Ahmedinovića pokrenula prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira.

Godinu dana kasnije sud zakazuje ročište, poziv da se kao svjedoci pojave dobijaju oštećena Edita Muharemagić, dva novinara RTV Slon koja su očevidci događaja i treći svjedok koji se nalazio u holu ispred službenih prostorija RTV Slon.

Nadali smo se da je ovo pravna država i da naša Policija štiti građane, a posebno novinare. Međutim, nekoliko dana prije suđenja u prostorije RTV Slon dolazi visoko pozicionirani službenik MUP-a Tuzlanskog kantona i od direktora i urednika kuće traži da razgovaraju sa oštećenom Editom Muharemagić i utiču na nju da se ne pojavi na suđenju. Naravno da nismo pristali na bilo kakve dogovore. Tražili smo fer i pošteno suđenje.

Dana 26.02.2010. godine u sudnici pred sutkinjom Maricom Grabovica pojavljuje se tužilac ispred MUP-a TK, oštećena Edita Muharemagić te tri svjedoka koje je Sud prethodno prihvatio. Međutim bez ikakvog objašnjenja, tužilac tj. inspektor MUP-a TK Mirza Sarić odustaje od dva ključna svjedoka koji su očevidci događaja, sutkinja umjesto da odbije taj zahtjev, isti prihvata čime faktički rješavaju slučaj Refik Ahmedinović. Kao svjedok događaja ostaje samo osoba koja nije bila očevidac nego je iz hola ispred prostorija čula dešavanja. I kako sada stoji u presudi Refiku Ahmedinoviću se obustavlja postupak zbog nedostatka dokaza.

Da apsurd bude još veći, uvidom u sudski zapisnik potpuno je izostavljen dio u kojem treba da stoji da su se pojavili svi pozvani svjedoci, nema ni riječi o zahtjevu za izuzeće ključnih svjedoka niti činjenice da sutkinja prihvata odstranjivanje svjedoka. Zapisnik kreće od činjenice da su prisutni tužilac tj inspektor MUP-a, oštećena novinarka Muharemagić i treći svjedok.

Takođe je zanimljiv podatak da je nekoliko mjeseci ranije Antikorupciona komisija Tuzlanskog kantona na čijem je čelu g. Ahmedinović vodila istragu po anonimnoj prijavi protiv ministra MUP-a TK. Umjesto rezultata istrage na narednoj sjednici komisija samo objavljuje da neće provoditi istragu protiv ministra, a nekoliko dana kasnije dešava se slučaj sa našom novinarkom kada Policija odustaje od ključnih svjedoka čime se obustavlja istraga protiv Ahmedinovića.  

Urednički kolegij RTV Slon

Posted in BiH