Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dr.Senad Karavdić: Niko nema ništa protiv Preventa kao privrednog subjekta i njegovih ekonomskih rezultata, mi samo želimo da Prevent poštuje zakonske norme koje ga obavezuju, između ostalog, da poštuje i zaštitu okoliša

Zašto su visočki mediji: RTV Visoko, Radio Q, CATV i portal www.visoko.co.ba, bojkotovali press konferenciju u  sjedištvu Preventa u Topuzovom polju? – pitao je na sjednici OV vijećnik ASDA Admir Mostić.

„ Da li je istina da su lokalni mediji bojkotovali nedavnu posjetu i press konferenciju Preventa? Da li su uredno pozvani i ako jesu šta je razlog neodazivanju?“

Vijećnik se interesirao i kakvu saradnju ima Općina Visoko i Općinski načelnik sa upravama preduzeća koja zapošljavaju veći broj radnika.

„Mislim na preduzeća Prevent, Brovis, KTK, IGM itd. Posebno s aspekta novonastale ekonomske krize, te lokalnih problema vezanih za probleme ekologije. Mislim da se ne bi trebali „igrati“ sa mogućim odlaskom Preventa odavde“ – istakao je vijećnik  Admir Mostić u svojim pitanjima.

On je izrazio bojazan  da bi Prevent zbog pritiska javnosti, mogao otići iz Visokog čime bi oko 3000 radnika ostalo bez posla

Na ova se pitanja nadovezao i vijećnik Senad Karavdić koji  zajedno sa federalnim poslanikom Hilmom Neimarlijom, te vijećnicima Dinkom Omanović i Mirzom Ganićem intenzivno postavlja pitanja i traži odgovore iz Preventa.

„Niko nema ništa protiv Preventa kao privrednog subjekta i njegovih ekonomskih rezultata koji imaju uticaja i na općinu Visoko i  na zapošljavanje većeg broja radnika u Visokom. Mislim to je nedvojbeno. Ne treba poturati nama zamjenu teza da se građanstvo i da se vijećnici nešto bune protiv Preventa kao privrednog subjekta. Mi samo želimo da Prevent poštuje zakonske norme koje ga obavezuju, između ostalog, da poštuje i zaštitu okoliša i da to bude ekološki održivi razvoj.

Dakle, bez ikakvih dilema, niko nema ništa protiv Preventa, niko ne želi da otjera Prevent, da naši radnici ostanu bez posla, ali želimo da se poštuju norme koje je zakonodavac izmislio, a ne neko u Visokom.

Prevent je u svojoj djelatnosti bio obavezan da ishodi i dozvolu koja se zove Okolišna dozvola, a koja se daje u onim djelatnostima za koje se pretpostavlja da će eventualno u toku procesa proizvodnje doći do mogućnosti zagađenja okoline. Prevent ne proizvodi rahatlokume, nego obrađuje kožu tokom čijeg procesa se, između ostalog, oslobađaju neugodni mirisi. Ne ulazimo u kvalitet otpadnih voda i čvrstog otpada, govorimo o mirisima. Prevent ima elaborate u kojima piše da je to dobro i to niko ne spori. Međutim, evidentno je da smo izloženi neugodnom mirisu.

Dobio sam odgovor kantonalnog Ministarstava za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na moje prošlo pitanje u kome se u uvodu kaže:

„Puštanjem u rad  integralne proizvodnje u Arcelor Mitalu u Zenici kao i drugih industrijskih objekata kao što su  proizvodnja ambalažnog papira u  Natron – Hayatu u Maglaju, proizvodnje kože u Preventu  u Visokom, proizvodnja cementa u Kaknju itd, kvalitet zraka na području ZDK, a  posebno u gradovima  koji se nalaze u dolini rijeke Bosne je veoma ugrožen“ – dakle nije to rekao niko u Visokom, niti je to neko izmislio. Radi se o zvaničnom dopisu iz kantona koji se bavi ovom problematikom. To je jedan argument, a  drugi je sljedeći: Član 4. Zakona o zaštiti okoliša FBiH a koji se odnosi na definicije pojmova zagađenosti .

„Zagađenost podrazumijeva direktno ili indirektno uvođenje, ako je posljedica ljudskog djelovanja, substanci, vibracija, toplote, mirisa ili buke u zrak, vodu ili tlo koje mogu biti štetne po zdravlje čovjeka ili imovinu i kvalitet života u okolišu.“

Dakle i miris je faktora zagađenja. Niko ništa nije izmislio i mi samo tražimo da se poštuje ono što nalaže po Okolišnoj dozvoli.

Moje pitanje je upućeno Federalnom Ministarstvu turizma i okoliša – sektoru za Okolišne dozvole i  Preventu sa sjedištem u Visokom.

Da li je u Studiji uticaja na okoliš u postupku izdavanja Okolišne dozvole za Prevent Leder u Visokom, navedena mogućnost da će u procesu proizvodnje doći do nastanka i oslobađanja neugodnog mirisa sa mogućim zagađenjem  zraka i štetnog uticaja na okolinu i da li su u skladu sa zakonom o zaštiti okoline u FBIH identificirani izvori emisije neugodnog mirisa i predviđene adekvatne mjere za smanjenje i potpuno uklanjanje neugodnog mirisa ?

Dakle sve ovo o čemu mi pričano, Prevent je znao prije tri godine kada je tražio dozvolu i bio je dužan da postupa po ovoj Studiji o zaštiti okoliša, ako je uopšte ima. I drugo pitanje:

Da li je kad i gdje provedena Javna rasprava o Studiji uticaja na okoliš, koja je prema Zakonu o zaštiti okoliša u FBIH uobičajena procedura kada je riječ o ovakvim elaboratima“ – postavio je pitanja vijećnik Senad Karavdić.