Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općinsko vijeće Visoko: Vijećnici dali podršku nezadovoljnim radnicima KTK, Vitex-a, Zvijezde i Kovine

Nakon duge i iscrpne rasprave vijećnici Općinskog vijeća Visoko usvojili su Izvještaje o radu  i aktivnostima Općinskog načelnika Muniba Alibegovića kao i izvještaje o radu općinskih službi u 2009.g. Tokom rasprave koja je trajala više od četiri sata o ovoj tački, vijećnici su usvojili prijedloge vijećnika  da se arvnopravno tretiraju sve mjesne zajednice kod kandidovanja projekata kako bi se razvijali svi dijelovi općine Visoko. Također je usvojen i prijedlog vijećnika SDA Senada Karavdića da se napravi mehanizam koji bi zaštitio Općinu Viosko od pojedinih zakupaca njenih poslovnih prostora  koji mjesecima i godinama ne plaćaju zakupninu, a  usvojen je i prijedlog da se pojača rad inspekcija na području općine Visoko.
Vijećnici su kroz inicijativu vijećnika SDP-a Dalibora Tomčića dali podršku radnicima KTK, TI Vitex-a, Kovine i GP Zvijezda koji su protekle sedmice izašli na protestnu šetnju, te će prema Vladi FBiH biti upućen poziv da se pomogne u rješavanju radničkih problema.
Između ostalog, vijećnici su usvojili izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva u 2009.g. uz obavezu kadrovskog popunjavanja i obezbjeđivanja uslova za rad Općinskog pravobranilaštva,a  u cilju ostvarenja odgovarajuće dinamike i ažurnosti u ispunjavanju poslova iz nadležnosti ovog organa, u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu. Kada je u pitanju naplata potraživanja nastalih između Općine Visoko i javnih preduzeća, Komisija ukazuje na neophodnost rješavanja ovog pitanja dogovorom, putem vansudske nagodbe, odnosno potpisivanjem međusobnih sporazuma i protokola. Jedna od sugestija iznešena na sjednici je i konsatacije vijećnika SBIH Halima Pihljaka koji smatra da bi općinski pravobranilac trebao djelovati više preventivno kako bi se spriječila odstupanja od važećih zakona i pravila koja su Općinu Visoko već koštale i više stotina hiljada KM.