Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Danas odluka o novom prijedloga plaća i naknada u federalnim organima vlasti

U Sarajevu je za danas sazvana vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj bi trebao biti razmotren Vladin Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u federalnim organima vlasti.

Taj tekst je odobren u Domu naroda protekle sedmice, kada je na intervenciju delegata Mike Lešića odobrena naknadna odredba prema kojoj bi poslanici mogli uživati povoljne penzije nakon isteka mandata pod uslovom da imaju 50 godina života i 20 godina staža. Članovi njihovih porodica dobili bi pravo na nasljeđivanje tih penzija. Ova Lešićeva intervencija je izazvala negodovanje javnosti jer se u sadašnjim ekonomskim i socijalnim prilikama u BiH doživaljva kao iznimna privilegija povlaštenima. Zakon ne može stupiti na snagu ako ga sutra ne odobri i Predstavnički dom, a predsjedavajući Safet Softić je krajem protekle sedmice izjavio da će učiniti sve što može u toj svojoj ulozi kako tekst ne bi dobio podršku ako njegov sastavni dio bude Lešićev amandman.

Predstavnici četiri boračke organizacije najavili su održavanje masovnih protesta sve do smjene vlade i parlamentaraca ukoliko Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH bude usvojen.

Zenički Kantonalni odbor Stranke penzionera BiH i Upravni odbor Kantonalne organizacije Saveza Udruženja penzionera u FBiH oštro su osudili najnoviju odluku o povećanju plaća i visini penzija federalnim zastupnicima i delegatima. Ujedno pozivaju Predstavnički dom Parlamenta FBiH da odbije ovaj sramni zakon, jer je riječ o nezapamćenome kriminalu u 125 godina postojanja penzionog sistema u BiH. To će se negativno odraziti na fond PIO, a već dvije godine koeficijent penzionerima nije promijenjen, dok plaće zvaničnika enormno rastu. U protivnom, desit će se nezapamćeni protesti u FBiH, naglašavaju penzioneri.

Osim zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti, najavljenog kao prva tačka, za dnevni red ove vanredne sjednice predloženo je razmatranje odluka koje se odnose na utvrđivanje prostorne osnove i prostornog plana te na izdavanje urbanističke saglasnosti za područje u okviru projekta Autocesta na Koridoru 5-c.

Posted in BiH