Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Posjeta mladih SBBBiH Visoko JU terapijskoj zajednici Kampus

U želji da nauče kao i da daju svoj doprinos u izgradnji zdrave okoline i društva, mladi SBB BiH Visoko u nedjelju 28.03.2010. godine posjetili su JU terapijsku zajednicu Kampus u Rakovici, koja je specijalizovana ustanova za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci. Tom prilikom mladi SBBBiH Visoko su upoznati kako sa planom rada Kampusa tako i sa svim aktivnostima kada je u pitanju tretman klijenata.

Na samom početku posjete gostima se obratio Kemal Mušinbegović šef službe za psiho-socijalnu i zdravstvenu zaštitu osoba ovisnih o drogama gdje ih je upoznao sa radom Kampusa, o ulogama osoblja kao i  samih klijenata. Prema riječima gospodina Mušinbegovića Kampus je osmišljen kao terapijska porodica što znatno doprinosi u oporavku i rehabilitaciji klijenata, kao i potrebe svakog od nas da se aktivno uključi u izgradnju zdravog društva i okoline.

Poslije kraćeg izlaganja gosti su obišli prostorije Kampusa gdje se organizuju različite radno-okupacione aktivnosti za klijente kako bi oni razvili radne navike i vještine koje će im koristiti po završetku tretmana. Nakon obilaska prostorija psiholog Đana Lončarica se obratila prisutnima i podrobnije im  objasnila sami način rada sa klijentima, ulogu radno-okupacione terapije u procesu rehabilitacije kao i drugih aktivnosti koje se provode u toku boravka klijenata u ovoj ustanovi. I ona je naglasila ulogu terapijske porodice u procesu rehabilitacije, kao i potrebe  prevazilaženja predrasuda prema ovoj grupaciji i njihovog aktivnog uključenja u društvo.

Nakon ovog izlaganja članovi mladih  SBBBiH Visoko uručili su prigodan poklon kao mali znak zahvalnosti za poziv i dobrodošlicu koju su im pripremili osoblje i klijenti Kampusa. U toku jednodnevnog boravka mladi SBBBiH Visoko su se družili kako sa osobljem tako i sa klijentima gdje su razmjenili životna iskustva kao i načine otkrivanja i sprečavanja ovisnosti koje sve više zahvata naše društvo. Na ovaj način mladi SBBBiH su pokazali kako im je stalo do svakog člana naše zajednice pa čak i do onih koje većina odbacuje i smatra otpadnicima od društva. Domaćini su organizovali prigodno iznenađenje gdje su osoblje zajedno sa klijentima zapalili roštilj i pripremili pravi gurmanski ručak, poslije čega su posjetioci zajedno sa domačinima odigrali nogometnu utakmicu i direktno učestvovali u jednoj od radno-okupacionih aktivnosti Kampusa. Naposlijetku članovi SBBBiH Visoko imali su priliku da pogledaju video zapis sa iskazom jednog od  klijenata Kampusa, njegove borbe i preživljavanja u toku ovisnosti  i procesu rehabilitacije.