Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Budžet 10 095 000 KM: Ko nas dijeli na građane i seljake?

Maratonska rasprava o prijedlogu ovogodišnjeg budžeta Općine Visoko, nije donijela nikakve promjene u predloženom iznosu od 10 095 000 KM. Nijedan od predloženih amandmana BPS-a i S za BiH vijećnici nisu prihvatili,  a njihovom izjašnjavanju predhodila je  duga rasprava koja je otvorila mnoga pitanja. Raspravljalo se i o ulaganjima u sportske objekte na području općine Visoko, gdje se opet jasna linija povukla između ulaganja u objekte u gradskom i vangradskom području. Vijećnici nisu prihvatili amandman SBiH da se iz budžeta  planiraju sredstva od 50 000 KM za rekonstrukciju stadiona u Liješevi, a podržan je  stav predlagača da uvećana sredstva planirana budžetom budu ravnomjerno raspoređena na sve sportske objekte za koja su tražena finansijska sredstva. Raspravljalo se i  o pitanju plaćanja javne rasprave u vangradskom području  gdje su se u mišljenjima sukobili Halim Dervišević (BPS) i Senad Karavdić (SDA).

„Sad smo u kontradikciji. Imamo na jednoj strani kantonalni zakon, a na drugoj Statut Općine Visoko. Jučer mi je rečeno da ne možemo na isti način posmatrati vangradska područja i gradska područja. U gradsku rasvjetu ulaže se 170 000 KM za plaćanje računa, i još 40 hiljada za održavanje gradske rasvjete. U ovogodišnjem budžetu predviđeno je  da se iz sredstava komunalnih naknada na koje se poziva kantonalni zakon, prikupi ukupno 67 000 KM. U izjašnjenju pradlagača na naš amandman rečeno je da su dodatna sredstva  za plaćanje javne rasvjete još iz one nekakve naknade za ceste, puteve, drumska motorna i druga vozila, poreza na promet nepokretnosti… itd. Sve to izuzev komunalne naknade plaćaju svi građani općine Visoko. Stojim na stanovištu da su neravnopravno raspoređena sredstva, čime su u lošijem položaju stanovnici vangradskog područja“ – istakao je u obraćanju Halim Dervišević.

Primjedbu na Derviševićevu konstataciju o neravnopravnosti građana dao je vijećnik Senad Karavdić.

„Ovdje neravnopravnost postoji, ali u obrnutom smjeru. Dakle, građani u gradu i prigradskim naseljima dijelom plaćaju uličnu  rasvjetu kroz komunalne naknade zajedničke potrošnje, a građani u vangradskim područjima to ne rade. Slažem se da postoji neravnopravnost,  ali u obrnutom smjeru“ – zaključio je Karavdić.

Vijećnik Hasib Mušinbegović postavio je pitanje operativnosti dva kreditna zaduženja od milion i 800 000 KM, iz kojih bi se trebao finansirati i projekat vodosnadbjevanja između općina Kiseljak i Visoko.

„Ako kredit neće biti operativan, neka se troši kad zatreba. Ja svojim mještanima koji prate ovo vijeće poručujem da i dalje spreme svoje plastične kanistere i burad za vodu jer će je voziti od maja do decembra“ – istakao je  Mušinbegović

Pomoćnica načelnika Edina Ferizović pojasnila je da je kredit od milion maraka operativan i čeka se poboljšanje vremenskih prilika kakao bi se počeli radovi na izgradnji kolektora, a za kredit od 800 000 KM čeka se potpisivanje ugovora između  općina Kiseljak i Visoko.

Između ostalih u raspravi o budžetu učestvovali su i Federalni zastupnik SBiH Džemail Silajdžić i načelnik Općine Visoko Munib Alibegović. Rasprava se vodila oko iznosa budžeta, načina njegove potrošnje, ali i apliciranja nadležnih službi za projekte kod viših nivoa vlasti, na šta je Silajdžić dao komentar da zbog neblagovremenog apliciranja i učešća u ovim procedurama, Općina Visoko ostaje bez značajnih sredstava kojim bi se mogli finansirati projekti. Vijećnici su prihvatili  prijedlog vijećnice Jasmine Zubić da se vlast i načelnik zaduže za dosljedno ubiranje prihoda sa viših nivoa vlasti, a  koji pripadaju lokalnoj zajednici u skladu sa zakonom i do sada usvojenim zaključcima te da vijeće bude blagovremeno informisano o realizaciji zaključaka. Također je  usvojen i prijedlog  da se intenziviraju  aktivnosti na rješavanju pitanja pasa lutalica u skladu sa postojećim zakonom.