Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

UGIR Visoko: Zahvalnica Ismetu Karasalihoviću

I Z V J E Š T A J sa prve sjednice Upravnog odbora UGIR-a

Dana 04.03.2010. godine u Maloj sali općine Visoko održana je prva ovogodišnja sjednica UO UGIR- a na kojoj se raspravljalo o: –  Izvještaju o radu udruženja za proteklu 2009. godinu, –   Financijskom izvještaju; –   Izvještaju Nadzornog odbora udruženja, kao i usvajanju Plana rada i Financijskog plana za tekuću 2010. godinu.

U Izvještaju o radu za proteklu godinu koji je obuhvatio najznačajniji pregled aktivnosti ovog udruženja konstatovano je da je oko 85 %  urađeno od planom predviđenih aktivnosti za izvještajni period a preostali dio nije iz objektivnih razloga, što svakako ne bi trebalo u ovoj godini da bude razlog za smanjenje aktivnosti.

Između ostalih tu su spomenute brojne aktivnosti od redovnog obilaska i pomaganja  bolesnih članova udruženja preko organizovanih druženja u vidu rehabilitacije ove kategorije stanovnika na moru i planini , kao i redovnih učešća u radu kantonalnog i federalnog Saveza invalida rada za ostvarenje zakonom predviđenih  prava za osobe sa invaliditetom.

U finansijskom izvještaju kazano je da su prihodi za 2009. godinu iznosili 6.160,00 KM a rashodi u iznosu od 6.154,23 KM,   i to prihodovna strana se sastoji od  članarine u iznosu od 3.732,00 KM kao i prihod ostvaren organizacijom ljetovanja na moru u iznosu od 1.100,00 KM, prihod iz budžeta općine 1.000,00 KM i donacija privrednih subjekata 1.00,00 KM, te dijela prenesenih sredstava iz protekle godine.

Predsjednik Nadzornog odbora je u svom izvještaju konstatovao da su svi prihodi i rashodi  načinjeni prema odredbama Statuta i Pravilnika o radu udruženja te da za  sve izdatke postoje i Odluke UO.

Za tekuću 2010. godinu predviđen je dosta ambiciozan Plan rada koji bi trebao na kraju godine rezultirati još većim brojem učlanjenja osoba sa invaliditetom u ovo udruženje koje samo organizovano i dobro osmišljenim potezima može graditi partnerski odnos sa vlastima kako naše općine tako i sa vlastima kantona i federacije BiH.

Na kraju sjednice za doprinos radu ovog udruženja i veliku pomoć  u formiranju kantonalnog saveza invalida rada ZDK dodijeljena je zahvalnica g. Ismetu Karasalihoviću.

 Visoko; 04.03.2010. godine                                    Senad Goralija