Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Budžet 2010: Nema povećanja plaća zaposlenima u Općini Visoko

Ovogodišnji prijedlog budžeta Općine Visoko iznosi 10 miliona i 95 hiljada KM, od čega je 305 000 KM izvanbudžetskih sredstava. Ovaj prijedlog budžeta uključuje i  440 000 KM prenesenih sredstava iz 2009.g.,a  odnose se na nerealizovane aktivnosti arheoloških istraživanja i zaštite lokaliteta „Stari grad“ i aktivnosti  Projekta opremanja škola. Evidentno je da se u ovoj godini očekuje veći efekat od oporezivanja imovine, pa se očekuju i veći prihodi.

Grantovi od ostalih nivoa vlasti su u Prijedlogu Budžeta planirani manji za 100 000 KM u odnosu na planiranu poziciju u Nacrtu budžeta za 2010.g.

Tokom održane javne rasprave  dostavljeni su  amandami, primjedbe i prijedlozi, mišljenja i sugestije, ali bez obzira na njihovu opravdanost, nisu svi mogli biti usvojeni u Prijedlogu budžeta za 2010.g. – navodi se u materijalu sa javne rasprave.

Izdvajamo ko je tražio povećanje izdavanja iz ovogodišnejg budžeta, te za koje namjene.

U odnosu na predviđena izdvajanja od 16 000 KM na godinu Sportski savez općine Visoko na osnovu primjedbe da planirana sredstva nisu dovoljna, dobio je još jednu hiljadu KM u ovogodišnjem budžetu. Mjesna zajednica Moštre tražila je povećanje izdvajanja za troškove javne rasvjete sa 170 000 na 220 000 KM, jer se pokazalo da dosadašnja sredstava nisu dovoljna pa dolazi do isključenja rasvjete u mnogim MZ, što građane dovodi u kategoriju drugog reda. Prema stavu predlagača ovogodišnjeg budžeta sredstava za javnu rasvjetu u vangradskom području povećana su za 30 posto.

Za 10 posto će biti uvećana i izdvajanja za JP RTV Visoko i JU za predškolski odgoj i obrazovanje pa će ove godine biti finansirani sa 132 000 KM, odnosno 171 600 KM.

Između ostalih, još deset hiljada u odnosu na planirana sredstva dobit će i Zavičajni muzej Visoko,a ta bi sredstva trebala biti utrošena za  rekonstrukciju  zgrade muzeja i nabavku mobilijara za stalnu postavku u Zavičajnom muzeju. Sredstva od 40 000 KM iz budžeta bit će  podrška projektu izgradnje ambulante u Moštru, a za rekonstrukciju i izgradnju sportskih objekata  po MZ bit će izdvojeno ukupno 52 000 KM od čega će  se rekonstruisati i stadion u Liješevi, kao prioritet u ovoj godini.

Djelimično je usvojen  amandman vijećnika Halima Pihljaka  da se planirana sredstva granta za liječenje penzionera povećaju na 50 000, dok je nadležna općinska služba prihvatila povećanje  za 20 posto, te povećanje iznosi ukupno 36 000 KM.

S obrazloženjem da je 2010.g., izborna godina povećan je i grant  za Općinsku izbornu komisiju na 38 400 KM, od kojih će se za naknade za stručno i tehničko osoblje utrošiti  11 000 KM.

I Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Općine Visoko traže povećanje sredstava za  plaće zaposlenih,  sredstva za jubilarne nagrade, povećanje toplog obroka i regresa kao i da poslodavac preuzme obavezu plaćanja poreza na dohodak pri obračunu plaća zaposlenih. Stav predlagača je da trenutna situacija ne dozvoljava  planiranje sredstava za povećanje plaća i naknada zaposlenih.

Podsjećamo, iz budžeta se izdvaja 2 225 800 KM za bruto plaće i naknade zaposlenih, što je 22,05 posto ovogodišnjeg budžeta.

Prijedlog ovogodišnjeg budžeta razmatrat će vijećnici Općinskog vijeća Viosko, u subotu 06.marta 2010.g.