Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK: Akcioni plan na suzbijanju zloupotrebe narkotika

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o preventivnom djelovanju na suzbijanju zloupotrebe narkotika s Akcionim planom za 2010. godinu. Informaciju je uradila Radna grupa sastavljena od predstavnika MUPZDK-a, Ministarstva za rad, socijalnu politiku u izbjeglice, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Javne ustanove Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti ZDK-a.

Cilj Akcionog plana jeste da se utječe na mlade da ne probaju drogu, da ne dođu u kontakt s drogom, ali i da se unaprijedi postupak odvikavanja već registrovanih ovisnika.

“U 2009. imali smo 48 novih registrovanih ovisnika. Od osnivanja Zavoda do danas, registrovano je 506 ovisnika. Trenutno je na svakodnevnoj terapiju u Zeničko-dobojskom kantonu oko 200 korisnika”, izjavio je Sedin Habibović, član Radne grupe, uposlen u Zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti ZDK-a.

Iz ovog kantona trenutno se na odvikavanju u komunama i terapijskim zajednicama u BiH nalaze 22 ovisnika.

(Fena)