Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK čeka se pojašnjenje termina „stručna i ovlaštena“ institucija koja prikuplja podatke mjerenja kvaliteta zraka !?

Općina Kakanj u kontinuitetu vrši mjerenja kvaliteta zraka pomoću mobilne stanice. Osim toga, Termoelektrana Kakanj ustupa Općini podatke sa svoje imisione stanice koja je locirana u Kaknju, na zgradi Doma kulture. Mobilna stanica za praćenje kvaliteta zraka, koja je trenutno locirana na lokalitetu Stara jama, zabilježila je 28. i 29. januara, te 2. februara 2010. godine prekoračenje pragova upozorenja i uzbune za sumpor-dioksid, shodno Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka (Službene novine FBiH, broj 12/05). Općina Kakanj nije mogla poduzeti mjere niti intervenirati u ovom slučaju  jer nisu razriješene nejasnoće vezane za Plan interventnih mjera u slučajevima zagađenosti zraka na području ZDK.

Vlada Zeničko –dobojskog kantona usvojila je ”Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK (Službene novine ZDK, broj: 15/09),  kojim su propisani  konkretni postupci  i mjere za uklanjanje opasnosti  kao i subjekti zaduženi za primjenu Plana.

Taj propis u slučajevima epizoda (epizoda  je usvojeni međunarodni termin, a odnosi se na vremensko ograničen period trajanja povišenih koncentracija zagađujućih materija u zraku) povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku  predviđa proglašenje sljedećih epizoda:

1.Pripravnosti,

2.Upozorenja i

3.Uzbune.

Za  primjenu Plana zadužen je  operativni štab općine  na čijem području  se proglašavaju interventne mjere, a na čelo operativnog štaba imenuje se općinski načelnik  koji proglašava epizodu pripravnosti i odlučuje o potrebi sazivanja operativnog štaba. Međutim, interventne mjere se  proglašavaju   ”…na osnovu  prikupljenih podataka mjerenja kvaliteta zraka dobivenih od stručnih i ovlaštenih institucija  …” (Izvod iz Plana ). Postavlja se pitanje šta se podrazumijeva pod stručnom i ovlaštenom institucijom, pa je nadležna općinska služba 12. januara 2010. godine uputila Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline ZDK  upit za pojašnjenjem termina  ”stručna i ovlaštena” obzirom  da Općina Kakanj u svom posjedu ima automatsku mobilnu stanicu.

Iz Ministarstva nije stigao odgovor, pa je općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri  3. februara 2010. godine  uputio novu Urgenciju Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK kojom traži da se Općini Kakanj što prije dostave pojašnjenja koja su ranije tražena kako bi se nastavile aktivnosti na formiranju operativnog štaba koji bi bio zadužen za primjenu Interventnog plana, te kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere u slučajevima prekoračenja pragova upozorenja i uzbune.

Press služba Općine Kakanj