Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Gospođa historija je lagala ili će lagati: Znamo li šta je historijsko i tradicionalno naslijeđe Visokog

 

Burnu polemiku između nekoliko vijećnika izazvala su dva amandmana BPS Sefera Halilovića u Odluci o postupku  za utvrđivanje naziva ulica, trgova, mostova, dijelova naseljenih mjesta i drugih  objekta i javnih institucija. Naime, tokom rasprave i iznošenja stava komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti uslijedila je reakcija vijećnika BPS-a Halima Derviševića.

Podsjećam, radi se od dva amandmana BPS-a konkretno vezana za mogućnost  da se u opravdanim slučajevima mogu mijenjati nazivi koji se vežu za historiju i tradiciju općine, te za mišljenje  mjesne zajednice.

„Vezano za moj prvi amandman, ja ni sad,a  pretpostavljam ni vi, a ni građani nemaju pojma koji su to dijelovi, šta je to historija i tradicija ovog grada, ja ne znam“ – konstatovao je vijećnik Dervišević i prokomentarisao dobacivanje s mjesta vijećnika Senada Karavdića kao „lupetanje“ .

Uslijedila je i reakcija načelnika Muniba Alibegovića

„Ja ovdje izlazim kako bi zaštitio dignitet Vijeća od  izrečenih riječi. Mislim da predsjedavajući Općinskog vijeća (Mijo Mateša) nije dobro odreagovao. Trebalo je upozoriti vijećnika  Karavdića da se ne može dobacivati s mjesta, te da je kodeks primjerenog ponašanja narušen izjavom da „vijećnik lupeta“ – izjavio je načelnik Alibegović.

Uz konstataciju vijećnika Senada Karavdića da vijećnik Dervišević vrlo često reaguje na njegove istupe, Karavdić je pojasnio način razmatranja predloženih amandmana komisije čiji je on predsjednik.

„Razmatrajući  amandman BPS i ne želeći nikome uskratiti pravo da predloži mijenjanje nekog naziva, i to dodajući riječ „u pravilu“, čime se apsolutno ne isključuje mogućnost da neko ne pristupi podnošenju zahtjeva kod slučajeva gdje se radi o  historijskim i tradicijskim nazivima“ – pojasnio je Karavdić i dodao da je predložena opcija u načinu glasanja od 50 posto, što je protivno svim parlamentarnim i demokratskim procedurama glasanja.

Vijećnici su prihvatili mišljenje Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, o spornoj Odluci. Bilo je i vijećnika koji su na malo drugačiji način posmatrali ovu Odluku  i njeno provođenje u vremenskim periodima, koje vjerovatno ima i najviše smisla.

„Svako vrijeme ima svoje nosioce vlasti koji donose svoje pravilnike. Ovaj će pravilnik sutra ako se vrati komunizam izgledati drugačije, ili anarhija ili neka druga demokratija. „Šta će reći gospođa historija, ili šta je rekla, a  gospođa historija je lagala, kao i obično“ to niko ne zna. „ – istakao je vijećnik Emir  Uzunalić te izrazio svoje slaganje sa vijećnikom Karavdićem da se ne mijenjaju nazivi cehova  koji su prema njegovom mišljenju dio historije i tradicije visočkog kraja.