Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reagovanja: Poplava u Gornjem Moštru

Uzimajući u obzir činjenicu da se na prostoru naše države u proteklom periodu dešavaju obilne padavine koje za posljedicu imaju povećan vodostaj svih rijeka, tako I rijeke Bosne I Fojnice koje protiču kroz našu općinu, ne možemo da ne damo svoj pogled na poduzimanje mjera od strane općinskih organa u cilju zaštite lokalnog stanovništva koje je potencijalno ugroženo poplavama.
Sinoć zasjedala I komanda Civlne zaštite opštine Visoko gdje je donijela između ostalog I sljedeće:
‘’U cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara radi sprečavanja ili ublažavanja posljedica poplava Štab civilne zaštite odlučio je o poduzimanju slijedećih mjera:
–       neprekidan angažman kompletne Službe Civilne zaštite sa Odsjekom civilne zaštite i Profesionalne Vatrogasne jedinice i njihov rad na terenu u cilju pružanje pomoći stanovništvu, ‘’
Eh kad imamo ovakvu informaciju moramo dati I komentar, zbog netačnosti navoda:
U Gornjem Moštru poplavljeno je 7 kuća, razina vode u saobama iznosi I do 20 cm. Civilna zaštita je obilazila ugroženo stanovništvo I nije poduzimala ništa u cilju sprječavanja ulazka vode u kuće. U više navrata vršen je obilazak terena ali bez konkretnih mjera. Jedna od mjera bio je I prijedlog evakuacije nekoliko osoba čamcem, a na upit stanovnika čije su kuće poplavljene gdje će ih evakuisati rečeno im je da će ih odvući pred općinu, a poslije će vidjeti gdje I šta! Radilo se o noći, naša civilna zaštita nije imala definisan alternativni smještaj. Šta da rade pred općinom I koliko da ćekaju rješenje. Ugroženi su se evakuisali na drugi sprat dok je voda popunjavala prve spratove kuća.

To je bila jedna od mjera, jedan od neprekidnog angažmana Službe CZ na terenu u cilju pružanja pomoći stanovništvu.
Kad sagledamo s druge strane vrstu poplave, dolazimo do ponovnog razočarenja u CZ i lokalne firme. Naime, 7 kuća u Gornjem Moštru nije poplavilo od nabujale rijeke Bosne, već od potoka koji je nekada prolazio kroz kompleks Asfaltgradnje u ulijevao se u Bosnu. Kada je Asfaltgradnja počela da okupira Očaze potok je preusmjerila iz svog kruga u kanal koji vodi prema oranicama. Povećane padavine uticale su da I potok poveća svoj vodostaj I brži dotok vode u oranice. Oranice su postale mjesto gdje se nakupljala voda. Stvoreno je vještačko jezero. Kako je rastao vodostaj potoka on je brže navodnjavao dolinu u Gornjem Moštru I stvarao potencijalnu mogućnost za poplavu 7 domaćinstava. Oko 03:00h ujutro 10.01.2010 zavnično su kuće I poplavljene.
Civilna zaštita nije poduzela nikakve mjere u cilju zaštite građana od nabujalog potoka koji nije usmjeren  u rijeku Bosnu, već prema kućama. Nisu bili u stanju procijeniti (iako im je govoreno), a I sami su vidjeli da akumulaciju pravi nepravilno usmjereni potok, a ne rijeka Bosna. Nisu bili us tanju angažovati bager da preusmjeri potok prema rijeci Bosni I time spriječiti akumulaciju.

Rijeka Bosna je oko 12h 10.1.2010 godine smanjila svoj vodostaj za 1.5 m, a područje akumulacije u Gornjem Moštru I dalje je raslo jer je potok I dalje doticao I povećavao nivo.
Da ironije bude veća CZ je na području cijele općine angažovala samo jedan bager. Mještani su tražili da im se pošalje bager kako bi preusmjerio potok I time spriječio daljnju akumulaciju, ali bager nikada nije došao. Kada su privatno angažovali bager da to uradi, nisu mogli pristupiti terenu jer je Asfaltgradnja blokirala pristup I postavila svoj bager da se ne može prići.

Asfaltgradnja umjesto da je iz moralnih razloga dala svoje operativne mašine da pomogne u spriječavanju poplave kuća, kojima je opet Asfaltgradnje često nanosila štetu tako što drobeći kamen stavra veliku buku, proizvodi prašinu, miris bitumena kad pravi asfalt oni su prvo presumjerili potok da ih potopi , (možda je planski op.a), a potom spriječili ulazak drugih lica da odrade posao koji nisu bile u stanju odraditi općinske službe I naša ko bajagi lokalna firma (Asfaltgradnja).
Pogled na realnost.
Da je Civlna zaštita onakva kakva bi trebala biti, a nije odmah bi angažovali policiju I prisilom uklonili bager nemoralne Asfaltgradnje I pristupili preusmjeravanju potoka u rijeku Bosnu, a potom bi angažovali nekoliko kamiona šljunka I napravili branu oko kuća I spriječili prilaz vode. Ostatak vode iz akumulacije preismjerili u rijeku Bosnu kad ona smanji svoj vodostaj.

Čak nisu ponudili ni pumpe da ljudi izbacuju vodu iz kuća. Njihov posao je bio samo da se vozaju, slikaju I glume zabrinute momke uzimaju dnevnice.
Iz razgovora sa poplavljenim stanovništvom za Asflatgradnju neminovna je  tužba zbog ugrožavanja kuća izaivanjem poplave neumjesnim preusmjeravanjem potoka, za nanošenje šteta kućama, za nanošenje duševne boli stanovnicima koji su poplavljeni i zbog nemara i ne pristizanja u pomoć onim kojim je ovih dana pomoć bila neophodna. (Asfaltgradnja je udaljena od poplavčljnih kuća 200m).
Neka je na sramotu Draganu Božićkoviću, a posebno lokalnom moćniku Fuadu Softiću.

100% Istina!
Ispitajte ugrožene mještane