Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

KOMANDA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE VISOKO: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na zahtjev komadanta Štaba Civilne zaštite Dragana Božičkovića u subotu, 9.01.2010. godine u 23,30 sati u prostorijama Općine sazvan je Općinski štab civilne zaštite.Štab civilne zaštite je izvršio procjenu stanja o postojanju uslova za predlaganje odluke Općinskom načelniku o proglašenju nastanka prirodne nesreće usljed obilnih kiša i izlijevanja rijeka Bosne i Fojnice i drugih rijeka i potoka na području Općine iz svojih korita.  

Štab civilne zaštite je donio odluku da naredna tri dana prati stanje na terenu, i vrši procjenu i na osnovu toga dalje donosi potrebne odluke i mjere zaštite.

U cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara radi sprečavanja ili ublažavanja posljedica poplava Štab civilne zaštite odlučio je o poduzimanju slijedećih mjera: 

– neprekidan angažman kompletne Službe Civilne zaštite sa Odsjekom civilne zaštite i Profesionalne Vatrogasne jedinice i njihov rad na terenu u cilju pružanje pomoći stanovništvu, 

 – angažovanje članova Udruženja «Viking» za rad na terenu sa Službom Civilne zaštite, 

– aktiviranje Savjeta mjesnih zajednica u cilju sagledavanja stanja po mjesnim zajednicama i dojavi Općinskom Štabu civilne zaštite, 

 -preko HES službe JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko i JKP «Visočica» Visoko poduzeti mjere na obavještavanju stanovništva o upotrebi vode za piće i zaštiti stanovništva od pojave zaraze,

– građane i javnost putem lokalnih medija blagovremeno informisati o stanju na terenu i odlukama Štaba civilne zaštite.  

Novo saopštenje za javnost biće saopšteno nakon sjednice Općinskog Štaba civilne zaštite koja će se održati 10.01.2010. godine u 9,00 sati.                                                                                        

KOMADANT ŠTABA                                                                                                 

Dragan Božičković