Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

SBB: DRŽAVNU IMOVINU VRATITI U POSJED DRŽAVE BiH

Nedavno je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko javno objavio popis državne imovine, koji je sačinjen na osnovu podataka koje su na zahtjev OHR-a dostavili zemljišnoknjižni uredi općinskih sudova u BiH. Međutim, u tom popisu nedostaju podaci o tome ko koristi popisanu državnu imovinu.Tim podacima raspolažu katastri nekretnina koji se vode kod nadležnih općina, a prema mjestu u kojem se nekretnina nalazi. Tek kada se dobiju ti podaci moći će se formirati potpuna slika o stanju državne imovine.

Zbog toga Savez za bolju budućnost BiH (SBB BiH) traži od Vijeća ministra BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko Distrikta da javnosti stave na uvid podatke o korisnicima državne imovine, način na koji su došli u posjed i šta se nakon toga događalo sa tom imovinom. Na taj način, javnost će se upoznati i koji subjekti su protuzakonito došli do te imovine, da li nezakonitom privatizacijom ili na drugi nezakonit način.

SBB BiH traži da se ta imovina vrati u posjed države BiH donošenjem odgovarajućeg zakona, naprimjer revizijom privatizacije ili sudskim i upravnim putem. U suprotnom, država će faktički biti razvlaštena od svoje imovine, što bi imalo dalekosežne i vrlo štetne posljedice po državne interese.