Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dva miliona kredita za gradski kolektor, vodozahvat Haluge i rekonstrukciju gradske vodovodne i kanalizacione mreže

 

 

U novu 2010.godinu Visoko ulazi sa nekoliko  velikih infrastrukturnih projekata. Za njihovu realizaciju Općina Visoko će se kreditno zadužiti na period od 20 odnosno  25 godina i  to sa novčanim sredstvima od 2 miliona KM. Konačnu odluku o njima dat će vijećnici Općinskog vijeća na narednoj sjednici zakazanoj za subotu 09.januara u 10.00 sati.
Radi se o  projektima izgradnja  gradskog kolektora od Kožarskog  do betonskog mosta, izgradnja vodozahvata Haluge i rekonstrukcija gradske vodovodne mreže u Općini Visoko. Za ove će se projekte Općina Visoko kod Federacije BiH zadužiti 1, 5 miliona KM. Rok otplate sredstava je 20 godina s grace periodom od 5 godina, a  nakon što vijećnici daju saglasnost na zaduženje Općine Visoko, ugovor o kreditu između Federacije BiH i Općine Visoko i JKP “Visočica” Visoko, ovlašteni su Općinski načelnik Munib Alibegović i direktor JKP “Visočica” Ermin Dlakić.
Pola miliona KM ovih sredstava planirano je za izgradnju glavnog gradskog kolektora od Kožarskog do betonskog mosta, kroz uže gradsko jezgro. Za izgradnju vodozahvata na Podvinjskom potoku bit će izdvojeno  200 000 KM, a 300 000  za rekonstrukciju gradske vodovodne i kanalizacione mreže. Utrošak preostalih 500 000 KM bit će definiran naknadno aneksom ugovora.

Također, vijećnici bi trebali dati i saglasnost za zaduženje Općine Visoko prema Federaciji BiH iz kreditnih sredstava EIB-a za Projekat izgradnje  dijela gradskog kolektora sa još pola miliona KM s rokom otplate od 25 godina s grace periodom od 6 godina.
Za oba dokumenta za koje se traži saglasnost Općinskih vijećnika navedeno je da uvjeti kreditiranja i vraćanja sredstava neće ugroziti stabilnost Općinskog budžeta.

Konačnu odluku dat će vijećnici Općinskog vijeća Visoko na subotnjoj sjednici.