Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasprava o Nacrtu budžeta

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Općinski načelnik Visoko oglašava i upučuje javni poziv za JAVNU RASPRAVU O:

–  NACRTU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2010. GODINU
–  NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE VISOKO ZA 2010. GODINU
–  NACRTU PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO ZA 2010. GODINU

Općinsko vijeće Visoko je na 13. sjednici održanoj 5.12.2009. godine utvrdila tekst gore navedenih nacrta, sa Zaključkom da se o istim obavi javna rasprava.

Javna rasprava će biti održana u PONEDJELJAK, 11.01.2010. godine u zgradi Općine Visoko, sala Općinskog vijeća Visoko, sa početkom u 14,00 sati, uz napomenu da je uvid u tekst nacrta  moguće na web stranici Opcine Visoko serda.ba i u Službi za poslove Opcinskog vijeca i Opcinskog nacelnika Visoko.