Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZEDA: Visočaci nisu faraoni, ali su vlasnici piramida

Godina u koju smo ušli mogla bi donijeti i definitivan odgovor sa znanstvenom verifikacijom postojanja naučno-historijske oblasti nazvane ”Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” na području Općine Visoko. Ako jedno uzvišenje ima pravilnu geometriju piramide, sa četiri trouglaste strane, koje su pravilno orijentirane prema stranama svijeta i ako je u potpunosti obloženo betonskim blokovima – to je Piramida. A očigledno je nalazima potvrđeno da je ”Bosanska piramida Sunca” vještačkog karaktera, jer iza ovog zaključka sada stoje desetine domaćih i međunarodnih naučnih i obrazovnih institucija.

Naime, vodeća italijanska institucija, u oblasti hemijskog inžinjeringa, građevinskih i arhitektonskih istraživanja, međunarodno ugledni ”Politecnico di Torino” analizirala je uzorke kamenih blokova sa ”Bosanske piramide Sunca” iz Visokog. Naučni tim iz Italije je u septembru prošle godine, prilikom obilaska arheoloških lokacija, uzeo nekoliko uzoraka s kamenih blokova iz podnožja sjeverne strane ”Bosanske piramide Sunca” i odnio ih na testiranje u renomiranu torinsku instituciju.

Talijanski eksperti su uzeli dvije vrste uzoraka, prekrivni sloj ”pješčar” i kameni konglomeratni blokovi. Njihove analize, obavljene na Odjeljenju za hemiju Politehničkog instituta u Torinu, koje je specijalizirano za Nauku o materijalima i hemijsko inžinjerstvo, definitvno potvrđuju na osnovu hemijskih i difraktometrijskih analiza da su ”uzorci blokova pješčara i betonskih konglomerata, vještački građevinski materijali pravljeni ljudskom rukom”. Beton se, prema rezultatima testiranja, sastoji od materijala koji su povezani vezivnim sredstvom koji nalikuje vezivu koje su antički Rimljani koristili da proizvode svoj građevinski materijal koji sliči modernom betonu. Ono što je do sada, prema geolozima, bio prekrivni sloj „pješčara” preko betonskih blokova, ima istu kompoziciju kao i sam beton, s tim da su sastavni materijali manjih granulacija. U nastavku izvještaja talijanskih eksperata navodi se da je ”vezivni dio betona dobijen kroz zagrijavanje gline na visokim temperaturama (kaolinit, muskovit) i krečnjaka (dolomit i kalcit)”, i da ih je taj tehnološki proces ”transformirao u vezivo za betonski materijal”.

 

”Ova analiza samo potvrđuje moje zaključke iz aprila 2009.godine, kada sam proučavanjem uzoraka elektronskim mikroskopom dokazao vještački karakter betona u Visokom”, rekao je u svom komentaru na nalaz italijanske institucije prof.dr. Joseph Davidovits, vodeći hemijski inžinjer na svijetu i osnivač Instituta za geopolimere iz Francuske.

 

Pisati o hemijskim analizama istraživanja na Bosanskim piramidama, a ne spomenuti i analize naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine bila bi nepravda. Naime, i analize sličnih uzoraka vršene od strane domaćih eksperata prof.dr. Muhamedom Pašićem sa Instituta ”Kemal Kapetanović”,  dr. Ahmeta Imamovićam sa Građevinskog instituta iz Tuzle, i prof.dr. Azre Kurtović sa Instituta za konstrukcije i materijale Univerziteta u Sarajevu, daju iste rezultate ”da je riječ o betonskom materijalu”. Svi ovi izvještaji su objavljeni u Zborniku radova sa Prve međunarodne naučne konferencije o ”Bosanskoj dolini piramida”.

Poslije ovih naučnih analiza mišljenja smo da ne treba imati sumnje da se šire podučje Općine Visoko mora hitno otvoriti u istraživački naučni centara mješovitih timova na otkopavanju visočkih piramida. Koliko god to nekome smetalo, a ima čitava plejada likove kojima to smeta, projektni zahtjev Fondacije za nastavak radova, u saradnji sa Arheološkim fakultetom Univerziteta u Kairu, trebao bi se odobriti. Ministarstvo kulture Vlade FBiH je taj projektni zadatak do sada dva puta odbilo uz obrazloženje da ”piramida ne postoji i da je tamo sve prirodno”, naravno osim visokostručnih nalaza uglednih naučnika sa univerziteta u Kairu, Torinu, Sarajevu, Zenici i Tuzli.

Postoje i drugi razlozi, a oni su značajni sa privredne strane, zbog turizma. Interes za najveću piramidu na svijetu postoji i dok se nešto na pronalasku visočkih piramida radilo, broj turista je u 2006.godini bio 250.000 posjetilaca, protekle 2009.godine Visoko je posjetilo manje od 50.000 posjetilaca.

”Nakon što je utvrđeno postojanje betonskog materijala sada treba utvrditi porijeklo ulaznih materijala, njihov transport, gdje se odvijao tehnološki proces njihove proizvodnje, ko i kada”, kaže vodeći egiptolog, trostruki doktor arheoloških nauka dr. Nabil Swelim.

Ako već ne vjerujemo svojim stručnjacima i sebi, uglednom stručnjaku za piramide dr. Swelimu se mora vjerovati. (Zeda)