Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zbog izmjene zakona ponovo najava protesta

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona neće prihvatiti izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica koje je predložila Vlada Federacije BiH.

To se posebno odnosi na dio koji predviđa uvođenje imovinskog cenzusa.

„Ako ipak dođe do usvajanja izmjena i dopuna Zakona, Skupština Organizacije na nivou BiH donijet će odluku o organizovanju masovnih protesta“, izjavila je danas Nadžida Tabaković, predsjednica Upravnog odbora Organizacije porodica šehida i poginulih boraca ZDK.

Po njenim riječima, s ciljem prevazilaženja trenutnog stanja, Skupština Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BiH je Vladi FBiH i Mistarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata predložila mjere koje podrazumijevaju sveobuhvatnu reviziju korisnika boračko-invalidske zaštite, provođenje odgovarajućih kaznenih mjera protiv onih koji su doveli do uvođenja većeg broja korisnika, reviziju zaposlenih u državnim institucijama u posljednje tri godine.

Zatraženo je i smanjenje plaća zaposlenih u administraciji i parlamentima, veći angažman inspekcijskih organa s ciljem suzbijanja rada na crno, kao i uvođenje jedinstvenih koeficijenata za obračun boračkih primanja radi pravilnijeg vrednovanja zasluga bivših pripadnika oružanih snaga u odbrani zemlje.