Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reakcije: Mušinbegović d.o.o odgovara preduzeću ATLAS-D d.o.o

 

 

PREDMET: ODGOVOR NA IZJAVU JASMINA DLAKIĆA OD 18.12.2009    

NAVODIMA TVRDIM  DA PREDUZEĆE ATLAS-D PREKO UREDA ZA RAZMATRANJE  ŽALBI OTIMA POSAO OD FIRME „MUŠINBEGOVIĆ“ DOO

Firma „Mušinbegović“ doo osnovana je 1989 god. i od tada do dana današnjeg nije mjenjala ni naziv niti je prestajala sa radom što jasno govori da se radi o ozbiljnoj i stabilnoj firmi. Od 1998god. bavi se visokogradnjom i  niskogradnjom do dana današnjeg. Godinama radi na održavanju puteva kako redovnom tako i zimskom a investitori su „Ministarstvo ZE-DO kantona“, Općina Visoko,  Općina Ilijaš i Općina Vareš. Za dugogodišnji rad na tim poslovima i stećeno iskustvo imamo sve pohvale od navedenih institucija te potvrde o uspješno izvedenim radovima jer ozbiljno i profesionalno pistupamo poslu. Zadnjih 5 god. na tenderima raspisanim za zimsko održavanje lokalnih puteva na prostoru općine Visoko dešava se slijedeće: Firma Mušinbegović“ doo redovno je najpovoljnija i tehnički i profesionalno najopremljenija, međutim firma koja nije adekvatna ni da se javi na tender uspije preko UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI ne samo poništiti tender nego oduzme posao od najpovoljnijeg ponuđača firme „Mušinbegović“ doo čak i tada kad nisu bili registrovani kao preduzeće nego su bili SZR, a po zakonu o javnim nabavkama  da se kao takav oblik društva nemogu niti javiti na tender o javnim nabavkama, a kamoli dobiti posao.Takođe napominjemo da je firma Atlas-d registrovana 2006.godine, a poslove na zimskom održavanju puteva dobiva još od 2005. Isto se dešava i na ovogodišnjem PONIŠTENOM TENDERU od strane UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI  bez obzira na to što:

– Nema odobrenje od Općine Visoko za bavljenje niskogradnjom  

–  nema adekvatnu referenc listu (lista koju prilaže je čisti falsifikat  npr.čišćenje snijega u krugu firme OVAKO idr.) u tenderskoj dokumentaciji se traži iskustvo na čišćenju puteva, a ne kruga privatnih preduzeće i dvorišta.

–  nema adekvatnu mehanizaciju (nema 3 kamiona iznad 10t nosivosti)koji su traženi u tenderskoj dokumentaciji –         nema dovoljan broj ljudstva, odnosno ima kad se raspiše tender a već u 9,10 i 11 mjesecu broj uposlenih je 10 što ukazuje na to da prijavljuje fiktivno ljude da bi dobio spisak uposlenih radnika iz PI-a(traži se najmanje 12)  te ih potom odmah odjavljuje,

–   takođe nema stalno uposlenog grđevinskog injžinjera niti građevinskog tehnićara

Iz svega gore navedenog jasno je da se radi o nepravdi da ne kažemo korupciji te oni koji najviše ispaštaju sve ovo su naravno građani Općine Visoko koji već 5 godina nemaju zimskog održavanja puteva jer gore navedeni krivci Atlas-d i Ured za razmatranje žalbi ne dozvoljavaju da firma „Mušinbegović“ doo kao i ovogodišnji najpovoljniji itehnički i profesionalno  najopremljeniji izvođać radova potpiše ugovor o zimskom održavanju lokalnih puteva sa općinom Visoko  i pristupi čišćenju snijega.    Sve navedeno od strane Jasmina Dlakića direktora preduzeća „Atlas-d“ su njegove insinulacije i notorna laž i neistina a da nije tako može se utvrditi kod nadležnih organa.          

Direktor:   Zijad Mušinbegović