Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Asmir Hodžić: Za cjelokupan lopuvluk u KTK krivi su ljudi iz Visokog, Prevent je samo iskoristio priliku!!!

U naslovu ovog teksta, smještena je suština svih navodnih sporova između Preventa i KTK Visoko, a koji su isplivali u javnost dolaskom Asmira Hodžića na mjesto v.d direktora KTK Visoko. Štetni Ugovori ili usmeni dogovori koji su Kožaru uvlačili u sve veću dubiozu, produkt su samo i isključivo ljudi iz KTK koji su zarad ličnih sitnih materijalnih, ili nekih drugih, interesa uništili sve što je KTK. Prevent je u toj cijeloj priči bio strana koja je sve to iskoristila, a i ja bih da sam bio na njihovom mjestu. Osim štetnih Ugovora polahko isplivavaju i sve ostale prevare “lokalpatriota”, pa tako saznajemo ko je ukrao kamion Preventove kože i prodao ga u Italiji, a tada je bio uposlenik KTK, ko je krao Preventove kože, koje je morao zapaliti kako bi uništio dokaz kada je uletila kontrola, a to je bio onaj dana kada je cijelo Visoko bilo u crnom dimu 2004-te godine ili recimo kako je bilo moguće da KTK plaća Preventovu struju u situaciji kada je tadašnji direktor Elektrodistribucije Visoko rodbinski vezan za Adnana Smailbegovića (kojeg je u igru ubacio Rašid Kalota) pa tako dođosmo u situaciju da Prevent prije dva dana u jednom danu plati 96.000KM duga za struju!?

Da ovaj tekst ne bi poprimio oblik kolumne i subjektivnog stava jednog nepopravljivog lokalpatriote, evo i konkretnih dokaza o ovome o čemu pričam. Isatraživački tim Radija Q je u posjedu zvaničnog dokumenta br:127/09 od 14.10.2009.godine u kome jedan od direktora podnosi izvještaj v.d direktoru Asmiru Hodžiću o informaciji stanja nepokretnosti  Društva u Topuzovom polju, a koje koristi Prevent ili druga pravna lica koja djeluju u sastavu Preventa:

….”

1. Uredski prostor u Fabrici regenerata površine 252m2, kristi od 1.07.2008.godine bez pravnog osnova. Mjesečnu naknadu u iznosu od 1,775,84KM, po ispostavljenim fakturama “Prevent” nije plaćao.
2. Bravarija površine cca.60m2 se koristi od 1.02.2007.godine. bez pravnog osnova, a prema mom saznanju i ranije na osnovu usmenog odobrenja rahmetli Murata Hanjalića. Mjesečnu naknadu u iznosu od 280,80KM, po ispostavljenim fakturama, Prevent nije plaćao.
3. Dio Centralnog magacina 4154 u površini cca.100m2 koristi se oko četiri godine bez pravnog osnova, a prema usmenom naređenju rahmetli Murata Hanjalića. Mjesečnu naknadu u iznosu od 648,00KM, Prevent nije plaćao, niti se ispostavljala faktura, zbog naprijed navedenog naređenja.
4. Centralna kuhinja površine cca.1100m2 (prizemlje plus sprat) koristi se od 24.07.2009.godine bez pravnog osnova (ne raspolažem drugim informacijama). Mjesečnu naknadu u iznosu od 5,148,00KM Prevent nije plaćao, niti se ispostavljala faktura.
5. Nadstrešnjicu u krugu Fabrike obuće Goruša, izgrađenu bez građevinske dozvole Prevent koristi nekoliko godina (bez pravnog osnova).
6. Fabrika Regenerata (Skladišni prostor) ukupne površine 448 m2, koristi “Prevent nautical” od februara 2009. godine bez pravnog osnova. Mjesečnu naknadu u iznosu od 1,572,48 KM po ispostavljenim fakturama “Prevent” nije plaćao.
7. Fabrika Regenerata (Skladište + Galerija) ukupne površine 756 m2 koristi “Prevent nautical” od jula 2008. godine bez pravnog osnova. Mjesečnu naknadu u iznosu od 3,411,72 KM po ispostavljenim fakturama “Prevent” nije plaćao.
8. Dio Centralnog magacina 4154 površine 1620 m2 koristi se od 01.01.2008. godine. Pravni osnov Ugovor o zakupu (bez potpisa zastupnika Preventa) i Anex Ugovoraa. Mjesečnu naknadu u iznosu od 7,581,60 KM “Prevent” je plaćao po ispostavljenim fakturama.
Za ostvarivanje pravne zaštite za bespravno korištenje gore navedenih prostora, koliko mi je poznato, nisu poduzimane nikakve pravne radnje, s obzirom na to da se očekivala prodaja tih prostora “Preventu”. …”