Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konferencija za medije finansijske divizije ASA grupacije

Dioničko društvo za ekonomski, finansijski i pravni konsalting „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo okončalo je upis obveznica javne ponude u iznosu od 1.810.000,00 KM. Na ovaj način, finansijska divizija ASA grupacije je dodatno proširila svoje finansijsko-poslovne usluge prema investitorima.  Kako bi javnosti pojasnili detalje ove aktivnosti, ASA Finance organizuje konferenciju za novinare  u utorak 08. decembra 2009. godine u 13:00 sati u zgradi ASA grupacije, Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo.

Na konferenciji za novinare će se obratiti Emir Somun, direktor društva ASA Finance i Sergio Ermacora, direktor društva ASA Brokers.

Mreža članica finansijske divizije ASA grupacije svoj sistem poslovanja usmjerila je ka razvoju efikasnog finansijskog sistema koji će biti u stanju pružiti stabilnu podlogu svim svojim klijentima.

Finansijska divizija pruža usluge iz oblasti savjetovanja prilikom preuzimanja i prodaje kompanija, finansijskog prestruktuiranja, integralnog informacionog sistema, upravljanja ljudskim resursima, izrade biznis planova i studija izvodljivosti, pravnog i poreskog savjetovanja, modela finansijske konstrukcije projekata te njihove realizacije iz raspoloživih fondova Evropske unije, Svjetske banke, institucionalnih investitora, kredita komercijalnih banaka te drugih izvora koja preduzećima stoje na raspolaganju posebno emisijom obveznica i drugih vrijednosnih papira.