Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Moguće izmjene: Ko će preuzeti održavanje groblja na području općine Visoko?

Na, ne tako davno, održanim  lokalnim izborima jedna od „antireklama“ za kandidata  za načelnika općine Visoko Asmira Hodžića bila da će on, ako dodje na vlast „uzeti seoska greblja, pa naplaćivati troškove umjesto mjesnih i  vjerskih zajednica“. Čini se da je, bar prema Nacrtu Odluke o vršenju pogrebne djelatnosti, upravljanju i održavanju grobalja na području općine Visoko, takav scenario izbjegnut. Naime, prema ovom dokumentu, nema značajnijih promjena u odnosu na  dosadašnju praksu.Tako je nacrtom predviđeno u članu 12. da

„Uređivanje i održavanje Gradskog groblja u Visokom vrši Preduzeće (JKP Gradska groblja).

Uređivanje i održavanje drugih grobalja u upotrebi na području Općine Visoko vrši Preduzeće, mjesna zajednica ili vjerska zajednica.

Ulaganje, uređivanje i održavanje iz stava 1. ovog člana se vrši na osnovu Programa za uređenje i održavanje groblja koji se podnosi na usvajanje općinskom vijeću na prijedlog nadležne općinseke službe.

Sredstva za ovu namjenu se izdvajaju iz Budžeta Općine Visoko za svaku kalendarsku godinu“.

 Također zanimljiv je i izričit član 54. Nacrta ove odluke u kojem se navodi:

„Zakapanje patološkog otpada na teritoriji općine Visoko je dozvoljeno isključivo na Gradskom groblju, na, za tu namjenu, posebno obrazovanim parcelama i povjerava se isključivo Preduzeću(JKP Gradska groblja)“.

Razlozi za donošenje ove odluke je usklađivanje  sa članom 49. Zakona o komunalnim djelatnostima ZDK.

Hoće li biti nekih izmjena ovih članova, ili kompletne Odluke o vršenju pogrebne djelatnosti, upravljanju i održavanju grobalja na području općine Visoko, saznat ćemo nakon vijećnićke rasprave na 13. sjednici Općinskog vijeća.