Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novi prijedlozi konačnih imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i nadzornih odbora javnih preduzeća

Zbog prijave nedovoljnog broja uposlenih za članstvo u nadzornim odborima u javnim ustanovama, načelnik općine Visoko Munib Alibegović, traži od vijećnika da imenuju privremene nadzorne odbore. Alibegović predlaže vijeću da  se ponovi postupak i animiraju zaposleni u u javnim ustanovama da se prijave na mjesta u nadzornim odborima, s obzirom da se javio mali broj kandidata.

Podsjećamo, imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova, su trebala biti završena u julu  mjesecu ove godine, ali su vijećnici prihvatili sugestiju Komisije za statut i propise OV Visoko, te nisu prihvatili  predložena imenovanja uz konstataciju da nije proveden Zaključak zakonodavnog tijela.

Vijećnici na  julskoj sjednici su zatražili od načelnikada stavi van snage rješenja o konačnom imenovanju nadzornih odbora javnih preduzeća i nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova. Općinsko je vijeće ovlastilo Alibegovića da imenuje priviremene nadzorne odbore javnih preduzeća i privremene upravne i nadzorne odbore javnih ustanova na period od 60 dana, te da raspiše novi konkurs za konačna imenovanja, i  da vijeću dostavi  rješenja i podatke o obavljenoj proceduri, što je i pripremljeno u materijalima sa narednu sjednicu zakazanu za subotu, 05.decembra 2009.g.

Prema dostavljenim rješenjima, vidljive su promjene u sastavima članova, te će se na sjednici razmatrati izvještaj Komisije  za izbor na upražnjene pozicije o provedenom postupku odabira  kandidata.