Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prevencija i suzbijanje pandemije nove gripe u ZDK

 

Danas je Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona održao sastanak sa članovima Kantonalnog koordinacionog tima za prevenciju i suzbijanje pandemije nove gripe. Miloš Kuzmanović, ministar zdravstva, Alija Strika, direktor Kantonalne bolnice, Jasminka Uzunović, epidemiolog Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i Lejla Čalkić, šef Infektivnog odjela Kantonalne bolnice  izvjestili su premijera o dosad obavljenim pripremama za prevenciju i sprečavanje širenja pandemije nove gripe. Tačnije, još od maja ove godine, sve zdravstvene ustanove na području Kantona,  izvršile su edukaciju zdravstvenih radnika, distribuirani su propagandni materijali na sve općine, te se na brojne druge načine javnost nastojala upoznati sa svojstvima i načinima liječenja nove gripe.

 

Prema najnovijim informacijama, trenutno na Infektinvom odjelu Kantonalen bolnice, hospitalizirano je 18 pacijenata od kojih je 17 oboljelih od sezonske gripe, a jedna osoba oboljela od nove gripe, nakon hospitalizacije i oporavka, upućena je na kućno liječenje. Direktor Kantonalne bolnice izvjestio je premijera Galijaševića da je sve spremno za  teže slučajeve pacijenata koji bi bili respiratorno ugroženi,odvojena je posebna prostorija za liječenje od nove gripe, a nabavljen je i dovoljan broj lijekova. Pored toga, za liječenje sezonske gripe Ministarstvo zdravstva Ze-do kantona nabavilo je određenu količinu vakcina, a nabavku vakcina protiv nove gripe vrši federalno Ministarstvo zdravstva. Svi doktori na ovom sastanku izjavili su da je situacija na području Ze-do kantona pod kontrolom, kad je u pitanju broj oboljelih pacijenata od sezonske i nove gripe, a na njihovom suzbijanju radi više timova osnovanih još tokom ljeta 2009. Naime, na praćenju i poduzimanju adekvatnih mjera protiv pomenutih bolesti, angažovani su Koordinacioni tim za prevenciju gripe Ze-do kantona, zatim Međukantonalni tim, sastavljen od stručnjaka Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona kao i tim Kantonalne bolnice Zenica.

 

Premijer Galijašević izrazio je zadovoljstvo već poduzetim mjerama i aktivnostima na opremanju bolnice i prilagođavanju organizacije rada u slučaju hospitaliziranja većeg broja slučajeva oboljelih od nove ili sezonske gripe. On je također istakao kako Vlada Ze-do kantona aktivno prati situaciju vezanu za moguću pojavu ove bolesti na našem području i također poduzima mjere kako bi se maksimalno spriječilo njeno širenje.

Ljekari ističu da je u prevenciji oboljevanja od nove ili sezonske gripe bitno da građani nastoje što više ojačati prirodni imunitet organizma, što manje ići na javne skupove te povesti računa o vlastitoj i higijeni svojih ukućana. Za sve ostale informacije o tome kako se zaštititi protiv eventualnog obolijevanja od ovih bolesti, građani se mogu obratiti u nadležne domove zdravlja ili ambulante porodične medicine.

 

Press služba ZDK