Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluke vlade ZDK: “Ugarak – Produkt-u” 15.000KM

 

Na danas održanoj 157. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Izvještaj o utrošku sredstava od koncesija Ministarstva za privredu ZDK za prvih šest mjeseci 2009. godine. Prema podacima iz ovog Izvještaja, ukupni prihodi po osnovu koncesionih naknada za eksploataciju mineralnih resursa u prvih šest mjeseci ove godine su 456.797 KM.  Inače, najveći koncesionari na području Ze-do kantona su Tvornica cementa Kakanj i Trgošped Kakanj koji su u prvih šest mjeseci 2009. godine uplatili 344.181 KM , potom BBM Vareš sa 59.101 KM uplaćenih sredstava, Rudnik krečnjaka Breza sa 24.337 KM te privredni subjekt E&P Zavidovići koji je uplatio 20.000 KM. Polovina od prikupljenih sredstava po ovom osnovu vratila se općinama na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a to iznosi 228.398 KM.

 

Od ukupno 900.000 KM raspoloživih sredstava iz ovog izvora za cijelu godinu, predviđeno je da se 250.000 KM utroši na sufinansiranje uspostavljanja industrijskih – poslovnih zona, zatim 580.000 KM na zahtjeve lokalnih zajednica, 50.000 KM na sufinansiranje proizvodnih projekata prihvaćenih od EU, te 20.000 KM za izradu, praćenje i implementaciju Strategije razvoja Ze-do kantona.  Do kraja ove godine očekuje se nastavak realizacije započetih projekata koji će biti realizirani uplaćenim sredstvima iz koncesione naknade.

 

Na današnjoj sjednici Vlada ZDK usvojila je i zaključak kojim se prihvata inicijativa poslanika u Skupštini ZDK Asima Čajlakovića da se izvrše izmjene Zakona o turističkim zajednicama i unapređenja turizma u Federaciji BiH. Pošto Vlada Federacije BiH uskoro treba usvojiti prijedlog pomenutog zakona, iz tog razloga Vlčada Ze-do kantona nema potrebe pokretati procedure oko izrade izmjena postojećeg kantonalnog zakona, već će se to učiniti kada se u parlamentarnoj proceduri ovaj zakon usvoji na nivou Federacije BiH.

 

Vlada Ze-do kantona danas je na prijedlog Ministarstva privrede dodijelila 15.000 KM privrednom društvu „Ugarak-Produkt“ Visoko na ime uvoešđanj međšunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom u svrhu dobijanja Ce-znaka za proizvod „aluminijski kllizni prozor“. Potom, privrednom društvu „Bex“ Maglaj na ime refundacije adminsitrativnih troškoova za izgrađeni proizvodni objekat dodijeljeno je 12.000 KM, a privrednom društvu „Pero“ Zenica 6.050 KM na ime regresiranja kamata na investicijski kredit. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobreno je 15.000 KM dodatnih sredstava za izgradnju vodovoda za naselja Lupoglav i Milišići na području Općine Žepče, te 10.000 KM Općini Olovo za sufinansiranje čišćenja korita rijeka Stupčanica, Bioštica i Krivaja. Na prijedlog Ministarstva za rad,socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada je danas odobrila 2.500 KM za troškove sanacije stambenog objekat raseljene porodice Akifa Selimovića iz Sokoca, zatim 10.000 KM za obnovu stambenog objekta kako bi se zbrinula raseljena porodica iz Žepča, te 3.000 KM povratniku u Općinu Žepče Nenadu Ðokiću za nabavku materijala za stambeni objekat. Pored toga, za 23 lica koji su u stanju socijalne potrebe, odobreno je 8.350 KM. Općini Vareš ka opomoć za sanaciju ništene kapele na gro9blju u selu Kopljari dodijeljeno je 3.000 KM. Uz to, Mufidu Mustafiću iz Maglaja, RVI 90 posto za nabavku ortopedskog pomagala odobreno je 5.603 KM.

 

Vlada je danas također usvojila i odluku o promjeni naziva Javna ustanova „Specijalna srednja škola Zenica“ u naziv „Javna ustanova Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica“. Pored toga, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju konačne liste kandidata za upražnjene pozicije u Nadzornom odboru privrednog društva „Nova trgovina“ Žepče. Uz to, Vlada je imenovala na kraći period predsjednika i članove Skupštine J.P „Šumsko-privredno društvo Ze.-do kantona“. Naime, kako je dosada ulogu Skupštine ŠPD-a obavljala Vlada ZDK, a pošto nakon donošenja izmjena Odluke o osnivanju ŠPD-a, kojom je trebala biti imenovana nova skupština, to nije učinjeno, Vlada je odlučila da se imenuju privremeni članovi Skupštine do konačnog imenovanja novog sastava Skupštine ŠPD-a ZDK.  

 

Kantonalna uprava civilne zaštite danas je ponudila, a Vlada ZDK prihvatila Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljdi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesrećsa sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u ZDK. Također, imenovana je i radna grupa za izradu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Ze-do kantona. Na prijedlog Ministarstva zdravstva imenovana je i Komisija za utvrđivanje teške bolesti ili teške tjelesne povrede.

 

Press služba ZDK