Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Preminuo Fra Ignacije Gavran

Fra Ignacije Gavran, preminuo je danas u 96. godini života.
Fra Ignacije Gavran, sin Ivana i Marije r. Stjepanović, rođen je 24.2.1914. u Varešu, župa Vareš gdje je pohađao osnovnu školu, a odmah nakon nje Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1925-1934.) U Franjevački red stupio je nakon VI razreda gimnazije, u Livnu, gdje je proveo i godinu novicijata (1931-1932.). Za svećenika je zaređen u Banja Luci, 11. septembra 1938.

Studirao je teologiju u Sarajevu i Breslavi, a filozofiju na sveučilištu u Breslavi i Ljubljani (1934-1941.). U Ljubljani je i diplomirao i postigao doktorat iz filozofije tezom: «Filozofska antropologija Vladimira Solovjeva» (Sarajevo 1941.)

Pohađao je jednu godinu i likovnu akademiju u Zagrebu (1943-1944.)
Predavao je kao docent na Teološkom fakultetu u Sarajevu (1944-1945.), a kasnije je (1945-1950.) nastavio predavati na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, uglavnom filozofiju i crkvenu umjetnost. Od 1958. do 1967. ponovno je usporedo predavao i na Franjevačkoj gimnaziji u Visokom i na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Osim svojih struka (filozofije i povijesti umjetnosti) predavao je i druge predmete: hrvatski, njemački, ruski, latinski i engleski (fakultativno).

Godine 1945-1956. bio je meštar bogoslova u Sarajevu, a 1941-1943. II. prefekt. 1950-1959. I prefekt u Sjemeništu u Visokom.
Bio je direktor Franjevačke klasične gimnazije u Visokom od 1967. do 1976. i knjižničar Profesorske knjižnice od 1942.
Obnašao je službu definitora Provincije od 1961. do 1967. godine.
Osim saradnje u periodičnim časopisima i manjih studija objavio je monografije: «Bludna psovka» (1962.), «Veliki likovi povijesti umjetnosti» (1969.), «Lucerna lucens?» (1978.), te izdao bosanske ljetopise 18. st.: Ljetopis Sutješkog samostana (1979.), Ljetopis Nikole Lašvanina (1981.), i M. Bogdanovć: Ljetopis Kreševskog samostana (1984.). Prevodio je također sa raznih jezika.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!