Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prijedlozi Foruma građana Visoko

Općinsko vijeće treba da uđe u posebne programe koji će obezbijediti finansije od ministarstva Kantona, Federacije i države Bosne i Hercegoviene ili drugih evropskih i svjetskih asocijacija koje su orjentisane za pokretanje biznisa u općinama. To bi značilo da naše Općinsko vijeće afirmiše politike zapošljavanja stanovništva a posebno mladih ljudi na našoj općini.

 

Ovo je jedan od prijedloga Foruma građana Visoko koji bi Općinsko vijeće Visoko trebalo uvrstiti u svoj Program rada u 2010. godini.

 

„Mi na našoj općini moramo imati  plan  zapošljavanja mladih ljudi, a posebno porodica sa djecom u kojima su oba ili jedan roditelj nezaposlen. U ovaj problem mora se uključiti Zavod za zapošljavanje koji djeluje na općini Visoko. Pored ovih pomenutih radnji treba obezbijediti programe edukacije za zanimanja za kojima postoji  potreba  na tržištu rada“, stoji u prijedlogu Foruma.


 

Forum građana Visoko predlaže da se stimulira stambena politika prema mlađoj populaciji građana jer, smatraju članovi ove nevladine organizacije, mladi teško ulaze u bračnu zajednicu  zato što teško rješavaju  problem stanovanja i drugih pitanja koja su problematična u ovom vremenu. Sve je to razlog niske stope nataliteta, stav je Foruma.

 

Komunalna infrastruktura treba biti stalna briga Općinske vlasti iako oni i sada rade na rješavanju tih problema. Ali kada se pomene da u Visokom ima preko 300 divljih deponija i mnoštvo vodovoda koji su, po zdravlje ljudi, upitni onda je to ozbiljan problem koji mora biti pod stalnim nadzorom, navode iz Foruma građana Visoko.