Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nova gripa:Pooštriti higijenske mjere u školama

Higijensko – epidemiološka služba Javne ustanove Dom zadravlja sa poliklinikom Visoko  uputilo je svim osnovnim i srednjim školama na području općine, uputstvo  za postupanje i ponašanje u slučaju oboljevanja od virusa nove gripe A H1N1.


 

  1. Ukoliko je dijete bolesno roditelj – staratelj je dužan da obavijesti razrednika, zbog koje je bolesti dijete izostalo. Na taj će se način svakodnevno moći pratiti broj oboljelih u školi. Ovo se odnosi  i na sezonski i na novi grip H1N1. Direktor škole trebao bi svakodnevno imati podatke o broju bolesne djece.

  2. Obzirom da škola ne može obezbijediti dovoljne količine sapuna i papirnih ubrusa, poželjno  je da svako dijete nosi svoj sapun i papirne ubruse ili maramice za pranje i brisanje ruku. Potrebno je pripremiti kante za smeće za papirne ubruse.

  3. Pooštriti higijenske mjere te pored svakodnevne dezinfekcije učionica, uvesti i međusmjensku dezinfekciju.

  4. Redovno čistiti površine koje se često dodiruju rukama (površine stolova, kvake, tastature, slavine i sl.) i to uobičajenim sredstvom za čišćenje.

  5. Često provjetravati učionice

  6. Upozoriti djecu na značaj pranja ruku. Prilikom kihanja i kašljanja pokriti nos i usta maramicom. Ukoliko nemate maramicu, tada treba kašljati i kihati u rukav (unutrašnjost lakta)

  7. Poslati bolesne učenike kući

  8. Bolesnici se mogu vratiti u školu tek kada prođe 24 sata od pada temperature na normalne vrijednosti bez upotrebe lijekova za snižavanje temperature, ukoliko ljekar ne produži poštedu

  9. U slučaju povećanja broja oboljelih obavijestiti nadležnog epidemiologa

 

 

Napomena. Ove upute su pripremljene u Domu zdravlja Visoko, jer upute  od FZJZ još nisu dobivene.

 

                                                 Smajlagić dr. Zijada epidemiolog