Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

I Osnovna škola Kulin Ban iz Visokog dobitnik informatičke opreme za rad saobraćajne sekcije

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona sutra će  donirati 12 kompleta informatičke i druge opreme za opremanje učionica za rad saobraćajnih sekcija. Ovi kompleti sastoje se iz računara sa monitorom, projektora sa platnom i kompleta šema saobraćajnih znakova, a bit će donirano osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, odabranim prema preporukama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Tako će ovu opremu dobiti škole:

 

1. OŠ “Æamil Sijarić” Nemila, Zenica,

2. OŠ “Hamdija Kreševljaković”, Kakanj,

3. OŠ “Kulin ban”, Visoko,

4. OŠ “Safvet beg Bašagić”, Breza,

5. OŠ “Olovo”, Olovo,

6. OŠ “Vareš”, Vareš,

7. OŠ “Žepče”, Žepče,

8. Prva osnovna škola, Zavidovići,

9. Prva osnovna škola, Maglaj,

10. OŠ “Fra Ivana Frane Jukića” Sivša, Usora,

11. OŠ “21. mart” Matuzići, Doboj Jug i

12. OŠ “Rešad Kadić”, Tešanj.

 

 

Da podsjetimo, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona provelo je aktivnosti na realizaciji projekta: ”Nabavka informatičke i druge opreme za saobraćajne sekcije osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona”, utvrđenog Programom utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede za 2009.godinu koji je usvojila Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

 

Ovaj projekat predstavlja podršku u radu saobraćajnih sekcija, koje prije svega imaju edukativan karakter, te bi se na ovaj način među djecom postigla popularizacija rada navedenih sekcija što bi za krajnji cilj imalo masovnije uključivanje djece u rad istih, te rezultiralo povećanjem svijesti o značaju cestovne sigurnosti.

 

Press služba ZDK