Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Budžet pao na 9,2 miliona: Prvo hljeba pa igara

Općinski je budžet  za ovu godinu smanjen sa 11,9 na  9,2 miliona KM. Prijedlog o smanjenju budžeta  općinske službe za budžet razvoj i finansije, prihvatili su vijećnici većinom glasova.

U pojašnjenju pomoćnice načelnika iz navedene službe, Edine Ferizović razlog za to je smanjenje budžetskih prihoda.

 

„Ako posmatramo kompletno smanjenje odnosno rebalansiranje ovog  budžeta ono iznosi oko 23 posto  i s obzirom da smo imali stavku u budžetu i sredstva koja se odnose na kreditna sredstva koja će sigurno biti realizovana, ali ne na način kako su planirana. Sredstva će biti na posebnom računu Federalnog ministarstva i tamo će i ostati, a neće biti doznačena na račun Općine Visoko. Ako ta sredstva izuzmemo, onda je smanjenje budžeta oko 16 posto“ – istakla je Ferizović.

 

Prema njenim riječima u smanjenju sredstava vodilo se računa da korisnici koji  zavise od budžetskih sredstava, ostanu najmanje promjenjeni te kako se ne bi ugrozio rad javnih preduzeća i ustanova.

 

Jedno od vijećničkih pitanja koje je postavio Mirzet Hindija (SBiH) je pitanje utroška 464 000 KM planiranih za dva projekta: Stari grad i opremanje škola na području općine.

 

„Nismo bili u mogućnosti planirati iznos sredstava, njihovu namjenu i procenat realizacije. Konkretno 200 000 KM koje smo dobili za opremanje kabineta su bila odobrena još prošle godine, ali su kasnila  nekoliko mjeseci. Mislim da su raspisani tenderi za nabavku opreme u školama. Što se tiče sredstava namjenjenih za Stari grad, jedan dio je utrošen za privremenu konzervaciju i mislim da je u toku raspisivanje tendera za trajnu konzervaciju ovog lokaliteta“ – pojasnila je Edina Ferizović.

Milion KM kredita očekuje se na računu budžeta općine Visoko vrlo brzo,čemu će predhoditi i potpisivanje ugovora.

 

Vijećnik Mufid Bećarević postavio je pitanje naplate od iznajmljenih prostora koji se nalaza u vlasništvu Općine Visoko, na šta je dobio odgovor da se sredstva planiraju prema zaključenim ugovorima o iznajmljivanju, ali i da je činjenica da često postoje problemi s naplatom, pa i nadležni sud ima posla. Odgovarajući na pitanje legalizacije bespravno izgrađenih objekta Ferizovićeva je odgovorila.

„Oni zahtjevi koji dodju na komisiju za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata ne mogu biti realizovani iz više razloga. Nije to samo prijaviti i da sve bude završeno. Radi se o procedurama saglasnosti komšija i drugih obaveza. Najviše zahtjeva se odnosi na legalizaciju onih objekata koji su izgrađeni na mjestima gdje za njih nema nikakve dozvole niti plana za gradnju. To je jedan od razloga zašto su neki zahtjevi stopirani. Dodatne poteškoće su i kod zahtjeva  u procesu pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko itd.“ – istakla je Edina Ferizović.

 

Komentirajući promjene izazvane prijedlogom rebalansa vijećnica Jasmina Zubić je postavila pitanje realizacije kreditnih sredstava.

„Ako mi do danas nemamo započete radove niti raspisane trendere, ne može se realno ni očekivati početak radova u ovoj godini. To znači da kapitalna ulaganja u ovoj godini od milion maraka neće biti realizovana, bez obzira što smo mi usvojili program ovih ulaganja. Tu su izgradnja kolektora, vodovodna i kanalizaciona mreža, što možemo odmah otpisati“ – izjavila je Zubićeva.

 

Skeptičan po pitanju provedbe rebalansa bio je i Mehemed Zukić vijećnik SDA.

„ Ja bi lično bio i prezadovoljan ako se ovaj rebalans ostvari. Normalno je da  želimo i sport i sve ostalo, ali molim vas prvo hljeba, pa igara“ – zaključio je Zukić.