Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Upozorenje građanima: Ne dirajte mine!

Kontaminacija i zagađenost minama u BiH, ZDK i općini Visoko predstavlja jednu od najvećih prepreka za normalan život i rad ljudi

Zbog toga skrećemo pažnju građanima na sljedeće:

       Prilikom nailaska na bilo kakav sumnjivi predmet  u svojoj blizini isti ne dirati i prijaviti obavezno civilnoj zaštiti ili Policijskoj stanici

       Ne ulaziti na površine koje su pod sumnjom da su pod minama

       Posebno skrećemo pažnju bivšim borcima u ratu, da se ne hrabre i ne prilaze minama, bez obzira što su nekada, možda, bili demineri

       Ne smije se paliti rastinje koje se nalazi u minskom polju

       Posebno je opasno diati i prenositi oznake za minska polja

        Napominjemo da svaki onaj ko skida oznake za minska polja, isti je kao i onaj koji postavlja nove mine.

 

 

Posebno upozorenje građanima!

 

       Ukoliko se uoči neki sumnjivi predmet bilo kojih dimenzija i na bilo kojem mjestu, ne dirajte ga, niti mu prilazite. Sa sigurnog odstojanja, postavite neki priručni znak i obavijestite civilnu zaštitu na broj 735 700 ili 121 ili Policijsku stanicu na broj 122.

 

       Ako posjedujete neka eksplozivna srestva u svom domaćinstvu, ista ne bacajte nego ih donesite i predajte u civilnu zaštitu i to svakim radnim danom ili prijavite na telefon sa adresom stanovanja, kako bi mi mogli uputiti ekipu da ih preuzme.

 

         Napominjemo da je amnestija zagarantavona!

 

 

 

                       SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPÆINE VISOKO