Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rebalans općinskog budžeta: Sa 11,9 na 9,2 miliona KM

Ukoliko vijećnici prihvate prijedlog Službe za privredu, razvoj budžet i finansije, planirani budžet općine Visoko, bit će sa 11,9  smanjen na 9,2 miliona KM. Kao razloge smanjenja budžeta za ovu godinu, iz službe navode značajan pad budžetskih prihoda. Smanjenje od ukupno 22,78 posto odnosi se na smanjenje poreskih i neporeskih prihoda, grantova od drugih nivoa vlasti, a  nisu planirani niti prihodi od kredita. Značajan je grant iz Federalnog budžeta koji se odnosi na projekat „Stari grad“ i grant za Projekat opremanja škola u ukupnom iznosu od 464 000 KM koji su već uplaćeni na račun budžeta.

Rebalansom je planirano smanjenje rezerve načelnika  sa 70 000 na 40 000 KM, sa 2,4 na 1,9 miliona KM smanjeni su izdaci za materijal i usluge, nabavka stalnih sredstava  sa 3,4 na 1,4 miliona KM, planirana sredstva za sudska izvršenja i poravnanja sa 300 000 KM smanjena su za 50 000 KM, dok su sredstva za bruto godišnja izdavanja za plaće i naknade smanjena sa niskih 1,99 posto ili oko 45 000 KM.

 

Najviše smanjenje se odnosi na izdatke  za materijal i usluge (izgradnja i sanacija vodovodne i kanalizacione infrastrukture, odnosno izgradnja kolektora od Kožarskog do Betonskog mosta, vodovod Haluge i dio rekonstrukcije gradske vodovodne mreže) obzirom da sredstva neće biti realizovana putem budžeta – pojašnjavaju iz općinske Službe za budžet, razvoj i finasije Općine Visoko.

 

Pored navedenog, smanjenje prihoda planiranim rebalansom osjetit će oni koji primaju finansijsku pomoć od Općine Visoko, a to su: udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, bit će smanjeni i grantovi pojedinim udruženjima, kao i izdaci za grijanje  srednjih škola i JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko. Manje novaca će biti izdvojeno za troškove javne rasvjete, komunalnih usluga, a ove godine neće biti izdvojeno ni planiranih 100 000 KM za projekat  izgradnje prve faze pješačke zone u Visokom.