Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Realizacija ”Programa razvoja područja- Lašva ADP” u općinama Visoko i Kakanj u 2008. godini

 

Humanitarna organizacija World Vision BiH, ured u Zenici je počela sa realizacijom ”Programa razvoja područja- Lašva ADP” u općinama Visoko i Kakanj u 2008. godini.

 

Projekti koje implementiraju u okviru programa su: Sponzorisanje djece i zajednica, Podrška unapređenju kvalitete obrazovanja, Podrška ekonomskom razvoju i Razvoj civilnog društva. Projekti se rade u skladu sa identifikovanim potrebama u lokalnim zajednicama uz njihovo aktivno učešće sa fokusom na gradnju novih i jačanje postojećih partnerstava na lokalnom nivou. U dosadašnjem periodu ova organizacija je imala vrlo uspješnu saradnju sa partnerima na području pomenutih općina, te postigli značajne rezultate u okviru Programa razvoja područja.

 

Program prezentacije:
 
Organizator: World Vision, Zonalni ured  Zenica
Mjesto održavanja: Metalurg City Center, Školska 10, Zenica
Datum: 27.10.2009.
 

11:00 – 11:01
Dobrodošlica
11:01 – 11:05
Misija, vizija WV u B&H
11:05 – 11:25
Prezentacija aktivnosti i rezultata u okviru programa ADP Lašva u 2009. godini
 
11:25 – 11: 30
Projekti i aktivnosti u 2010. godini
     11:30 – 13: 00
Zakuska