Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Radovi na postavljanju telekominikacijskih kablova bit će završeni do 01.novembra 2009.g.

Do 01.novembra  ove godine trebali bi biti završeni radovi na izgradnji pristupne telekomunikacione mreže Visoko – Centar u užem području grada, a koja se postavlja isključivo na prostoru trotoara. Ovim su projektom obuhvaćene ulice: Tabhanska, Šukrije Čakića, Braće Zečevića, Burića, Sulejmana Velikog, Matrakčijina, Čabaravića, Hazima Dedića, Delahmetovića, Alije Izetbegovića, Donja Mahala, Skopljaka, Čekrekčije, u dijelu RK Vema i naselja Donje Rosulje, Aleja Šehida Resula, Branilaca i Musala.

Investitor u ovom projektu, BH TELECOM Sarajevo s kojim je Općina Visoko potpisala ugovor u maju mjesecu ove godine, dužan je sanirati sva eventualna oštećenja i sanirati o svom trošku. Također investitor treba  do predviđenog roka, 01.novembra teren vrati u prvobitno stanje. 

Komunalni inspektori Općine Visoko, po završetku radova, nadzirat će vraćanje terena u prvobitno stanje.