Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopštenje za javnost: ASA grupacije nikada neće platiti mito

 

Sve su indicije da je ASA grupacija žrtva dobro smišljene kampanje određenih javnih djelatnika na području općine Novi Grad i Grada Sarajeva kako bi mogli sebi pribaviti ličnu korist. Kao poslovni sistem koji već 14 godina kontinuirano raste i razvija  poslovanje, ASA grupacija je početkom 2008. godine krenula u projekat izgradnje poslovno-stambenog objekta na području općine Novi Grad čija je vrijednost radova 65 miliona KM.

 

Od oktobra 2008. godine ASA grupacija čeka da se na dnevni red Gradskog vijeća stavi usvajanje regulacionog plana „Alipašin most VII“. I nakon svih provedenih procedura što je uključivalo javnu tribinu, javnu raspravu, usaglašavanje regulacionog plana na svim nivoima nadležnih institucija općine, grada i kantona, prošli su svi rokovi za donošenje regulacionog plana.  

 

Očekujući ovu odluku, a u stalnim kontaktima sa nadležnim organima, ASA grupacija je pristupila prikljupljanju dokumentacije i odobrenje za pripremne radove, a s tim u vezi krenula je u određene aktivnosti.

 

U međuvremenu, menadžment ASA grupacije je samo jedan od investitora od kojeg je zatraženo mito. Kako grupacija nije pristala na ucjene, procedura oko donošenja regulacionog plana je prekinuta.

 

Sa svim ovim događanjima blagovremeno je upoznat MUP FBiH. Za sve ove navode postoji odgovarajuća dokumentacija koja je stavljena na uvid istražnim organima.

 

Posljednje izjave javnih djelatnika općine Novi Grad i Grada Sarajeva usmjerene su na diskreditovanje predsjednika Uprave ASA Holdinga Nihada Imamovića i skretanje fokusa javnosti sa problema traženje mita javnih službenika od poslovnih ljudi. Upravo je Udruženje poslodavaca FBiH na čelu sa Imamovićem snažni zagovornik reforme javne uprave i rastrećenja privrede.

 

Pitanje za Gradsku upravu je zašto se dugo čekaju usvajanju regulacionih planova kada su sve procedure obavljena do oktobra 2008. godine i to u trenutku kada postoje investitori spremani u današnje vrijeme uložiti ogroman novac i zaposliti značajan broj ljudi?

 

ASA grupacija je razvijala poslovanje na domaćem kapitalu i znanju svojih zaposlenih poštujući sve zakonske propise i izmirajući sve poreske obaveze, ali nikada nije i neće platiti mito da bi normalno u okviru zakona obavljala svoje aktivnosti. .