Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Inspekcija upozorava: Visoke kazne za plakatiranje na nedozvoljenim mjestima

Iz općinskog odsjeka  za inspekcijske poslove podsjećaju na visoke novčane kazne za sve one koji povrijede Odluku o komunalnom redu, član 14. kojom je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta. Zabrana se posebno odnosi na fasade, stalne ograde, potporne zidove, rasvjetne i ostale stubove, energetska i druga postrojenja i slične objekte.

Plakati, oglasi i slične objave postavljene van dozvoljenih mjesta uklonit će Služba za prostorno uređenje o trošku fizičkog i pravnog lica koje ih je postavilo.

U članu 19. Odluke o komunalnom redu (“Sl. glasnik općine Visoko” broj 4/01) stoji:

“Zabranjeno je postavljanje reklamnih natpisa i firmi na drveću, parkovskom zelenilu, na uličnim stubovima(rasvjetnim i drugim) na javnim objektima koji imaju kulturnu i historijsku vrijednost, vjerskim institucijama, mostovima, spomen – obilježjima i sličnim objektima”.

 

Sve navedeno, kažnjivo je po članu 161. navedene Odluke i to:

– novčanom kaznom od 50 KM do 3000 KM za pravno lice, te od 100 KM do 500 KM za fizičko lice.

Za sada je Služba za opću upravu, poslove  mjesnih zajednica i inspekcijske poslove – Odsjek za inspekcijske poslove, izdala veći broj rješenja o zabrani plakatiranja, a  protiv svih onih koji se ogluše na rješenje inspektora, podnijet će se  i prekršajne prijave  kod nadležnog suda.