Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ermin Dlakić: Kako će naši ljudi plaćati skupe ekološke projekte?


 

Na prošlodsedmičnu prezentaciju Studije za ekonomski najpovoljniju lokaciju za uspostavu regionalne sanitarne deponije, reagovao je direktor JKP „Visočica“ Ermin Dlakić tvrdeći da se radi preuranjeno, te da ponuđena  rješenja nisu dobra.

Želeći potkrijepiti svoje izjave, Dlakić navodi da je jedan od osnovnih problema, činjenica da se sa samo 50 posto općine Visoko odvozi smeće. Ostalo stanovništvo već generacijama sav kućni i drugi otpad baca u rijeke ili da deponuje na stotine mini deponija koje su vidljive na svakom koraku.

„Objasnite mi na koiji način ćemo mi te ljude uvesti u ove skupe ekološke projekte. U više sam navrata tražio da bez političkih predznaka, ljudi iz struke zajedno s građanima i općinskom vlasti sjednu i porazgovaraju. Ima niz preduvjeta koji se moraju zadovoljitio da bi jedna lokacija bila predložena za lokaciju Regionalne deponije. Da se razumijemo lokacija će biti odabrana, ali moraju se zadovoljiti tehnički preduvjeti. Prije svega ko će njome upravljati“ – ističe za Radio Q Dlakić.

Na pitanje o projektu spalionice o kojoj je poslije općinske prezentacije govorio načelnik općine Visoko, ističući da su u toku pregovori općine sa Preventom o ovom projektu, Dlakić kaže:

„Ljudi moji pa to je preskupo. Ja znam da je to neko vidio u Njemačkoj, ali znate li vi kakav je put Njemačka napravila da bi došla do spalionica. Pa i oni su nekada odlagali smeće kao i mi, pa je trajao proces pokrivanja svih naselja, edukacije, plaćanja, pa se onda  odvajalo smeće i u končanici imaju i spalionice iz kojih crpe energiju. A mi bismo dakle sve to preskočili pa sa ovakve naše deponije došli do spalionica, mislim da je to malo preuranjeno – ističe Dlakić.

 

Projekat spalionice djelimično je  vijećnicima predstavio načelnik Alibegović, ističući ga kao projekat koji bi riješio dosta ekoloških problema u Visokom. Međutim, detalji još nisu poznati široj javnosti.

„ Odustali smo od mogućnosti za izgradnju jama grobnica za organski otpad i trenutno vodimo aktivnosti sa preduzećem Prevent i općinom Breza da napravimo jednu spalionicu u krugu Preventa koja bi daleko manje koštala oko 2- 3 miliona eura u čemo bismo i mi učestvovali“ – izjavio je novinarima Alibegović.

U prezentiranoj Studiji pokazana je ekonomska opravdanost za tri ponuđene lokacije Margita, Vratnica i Smreka. Načelnik Alibegović nije krio svoj stav da buduća Regionalna deponija bude smještena na području općine Visoko.

„Ja ne preporučujem ništa, sve se može  otići i vidjeti. Svako voli da deponija nije blizu njegove kuće, ali ona mora negdje biti, a Visoko je općina koja u odnosu na druge općine Fojnicu, Kiseljak, Kreševo, Olovo Vareš i Brezu ima najviše smeća“ – izjavio je Alibegović.